FÆRRE BILER OG MERE GRØNT. BYRUMS- OG TRAFIKPLANEN FOR MIDDELALDERBYEN ER KLAR

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod ser frem til at høre københavnernes input til planerne for færre biler i Middelalderbyen, som står til at skulle i høring.

Ideen om mindre biltrafik i Middelalderbyen blev formuleret første gang for snart mange år siden – og nu er den samlede byrums- og trafikplan klar. Her lægger forvaltningen blandt andet op til at nedlægge 750 af områdets 1050 eksisterende p-pladser i gaderne for at skabe bedre plads til bløde trafikanter, mere grønt og bedre opholdsmuligheder.

Arbejdet med byrums- og trafikplanen kom i gang på baggrund af en række anbefalinger fra Borgersamlingen om Middelalderbyen, som var en gruppe af 36 udvalgte københavnere nedsat i 2019. Hele vejen igennem har lokale beboere, forretningsdrivende og relevante organisationer været inddraget. Nu glæder teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) sig til snart at kunne sende planen i offentlig høring:

“Det vigtigste værktøj til at begrænse biler er at nedlægge parkeringspladser, og det vil give bedre plads til cykler, gående og et godt byliv i Middelalderbyen. Jeg sætter stor pris på den dialog, der har været, og jeg ser frem til at høre, hvad københavnerne bredt set har af input til den endelige plan. Herefter skal vi se på, hvordan den eventuelt skal justeres”, siger hun.

Borgersamlingen anbefalede blandt andet en eksperimenterende tilgang. Derfor blev der sidste sommer gennemført en række byrumsforsøg, som skulle teste effekterne af at nedlægge parkeringspladser, opsætte bænke og træer og give fodgængere forrang på flere gader.

Forsøgene blev godt modtaget, men flere beboere har givet udtryk for bekymring over nedlæggelsen af p-pladser. Der har også bekymring over, at de nye byrum bliver så attraktive at være i, så det skaber mere larm og støj fra nattelivet. Det er bekymringer, som borgmesteren tager meget alvorligt:

“Jeg er ikke så urolig for parkeringsmulighederne, for vi har sikret, at man kan parkere med sin beboerlicens i private p-huse tæt på. Med hensyn til nattelivet, så er det noget, vi allerede har stort fokus på, og vi samarbejder med politiet og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at sikre en by i balance. Middelalderbyen skal være en levende by, hvor det både er rart at være, at gå på arbejde – og at bo”, siger Line Barfod.

Handicapparkering, ambassadeparkering og læssepladser vil ikke blive berørt, og antallet heraf indgår ikke i de nævnte ca. 1.050 offentlige parkeringspladser i gadeplan. De tilbageværende offentlige parkeringspladser vil omfatte et uændret antal pladser til erhvervsparkering (biler på gule plader) og el-biler. Desuden lægger byrums- og trafikplanen op til at etablere netto ca. 1.000 nye cykelparkeringspladser.
Forvaltningen foreslår at tage fat på områdets pladser, hvor belægningen kan udvides, så et større areal inddrages til ophold og får status som gågade. Gaderne kan indrettes, så deres funktion og særpræg understøttes. Fx kan enkelte gader med mange butikker få belægning fra facade til facade, og gader med mindre butiksliv kan nogle steder indrettes med bænke, træer, bedre cykelparkering og bredere fortove. Byrums- og trafikplanen nævner også muligheden for at skabe mere grønt blandt andet på Dyrkøb og Nina Bangs Plads, på den østlige del af Frederiksholms Kanal, på Søren Kirkegaards Plads, der dog ikke ejes af Københavns Kommune, samt på Kultorvet og Gammeltorv.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om byrums- og trafikplanen skal sendes i høring på mødet den 20. juni. Gennemførelse af byrums- og trafikplanens forslag til projekter og tiltag i Middelalderbyen afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforlig.

FAKTA
• Byrums- og trafikplanen bygger på anbefalinger fra Borgersamlingen. Læs dem her:
Baggrund | Mindre biltrafik i Middelalderbyen (kk.dk)
• Sidste sommer blev der afviklet forsøg på fem strækninger. Læs mere om byrumsforsøgene her:
Byrumsforsøg | Mindre biltrafik i Middelalderbyen (kk.dk)

• Planen lægger op til at nedlægge 750 ud af de eksisterende 1050 p-pladser i gaderne.

• Der er cirka 4000 parkeringspladser i parkeringshusene i og omkring Middelalderbyen. Der er desuden cirka 1150 private parkeringspladser i gårdene i Middelalderbyen.

• Gennemførelse af byrums- og trafikplanens forslag til projekter og tiltag i Middelalderbyen afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i kommende budgetforlig.

• Der er gennemført en analyse af konsekvenserne for erhvervslivet. Læs mere om erhvervsanalysen her: Erhvervsanalyse | Mindre biltrafik i Middelalderbyen (kk.dk)