En by for mennesker

København skal være en levende og blandet by, hvor folk med almindelige indkomster har råd til at bo. Mens ejerboliger, nyere privat udlejning og mange andelsboliger styres af vanvittigt stigende markedspriser, er almene boliger et helt spekulationsfrit byggeri med non-profit husleje, socialt ansvar og demokratisk fællesskab.

Vi skal bevare alle almene boliger, bygge nye, bekæmpe det racistisk inspirerede ghettobegreb og støtte organiseringen af lokale kræfter i områderne. Privat udlejningsbyggeri opført efter 1992 skal underlægges lejelovens regler om huslejefastsættelse for at imødegå huslejernes himmelflugt. I landets største studieby er der samtidig en fatal mangel på billige boliger til unge. Det vil Enhedslisten ændre.

  • Ingen salg af almene boliger
  • Flere boliger til alternative boligformer, kollektiver og deleboliger
  • Bopælspligt til alle boliger
  • Indskrænk fordelene ved forældrekøb
  • Flere permanente almene og kommunale ungdomsboliger og kollegier
  • Midlertidige containerbyer for unge på kommunens tomme grunde – en nødløsning.

Politisk program 2021, En by for mennesker

Hele Politisk program 2021