Planlægning frem for markedskaos

København og opland – vi danner hovedstaden

København er en del af netværket, der danner hovedstaden. Et fintmasket net med folk der pendler på kryds og tværs til arbejde, hjem, skoler, sport, musik, teater, møder, foreninger osv. Flest fra omegnskommuner inklusive Malmø, men også folk udenfor det egentlige hovedstadsområde.

Planlægning af boligområder, arbejdspladser, veje og offentlig transport giver kun mening i et samarbejde kommunerne og regionerne imellem. Enhedslisten vil etablere et gensidigt forpligtende udviklingsråd med faste årlige konferencer for regioner og kommuner i Hovedstaden, på Sjælland og i Skåne og Halland.

Her skal byudviklingen i hovedstaden forberedes og aftales. Fx kan flere boliger i en kommune få afgørende indflydelse på andre kommuners udvikling. Et skræmmende eksempel er den ensidige beslutning om Lynetteholmen, der vil koncentrere resurserne til byudviklingen ved Øresund, og har skabt stor utilfredshed i Københavns vestlige omegnskommuner.

  • Enhedslisten vil have København til at tage initiativet til at etablere en transparent, inddragende regional beslutningsproces med høringer, reviews og præsentation på konferencer.
  • Gensidig konsultationspligt med andre kommuner ved sammenhængende planer med mere end 1.000 beboere, 500 arbejdspladser eller 10.000 rejsende (døgn).
  • Planlægning af et sammenhængende letbanenet som supplement til S-togsnettet, som alternativ til bilpendling.

Læs også mere om udbygning af S-togsnettet og hovedstadens planlægning.

Politisk program 2021, Planlægning frem for markedskaos

Hele Politisk program 2021