Christianshavn

Red klimaet – og Christianshavn
Et kinesisk ordsprog siger, at hvis ikke vi ændrer kurs, ender vi der, hvor vi er på vej hen. Og der er ingen tvivl: Klimaforskningen og de naturkatastrofer vi allerede ser i dag, fortæller os, at vi skal ændre kurs.

Retter vi blikket mod vores lille lokale område, er det klart, at vi er udsatte. Christianshavn ligger lavt og har vand på alle sider. I 2013 bragte stormen Bodil vandstanden op, så den kun var 10 centimeter fra at oversvømme Metro-nedgangen på torvet. Vi må og skal arbejde hurtigere med klima-tilpasningen.

Vi skal bringe CO2-udslippet betydeligt ned, samtidig med at vi selvfølgelig skal forske i fremtidige løsninger. Enhedslisten har udarbejdet en klimaplan, der både har transport, varmekilder, produktion og landbrug med. Den opfylder aftalen om en CO2-reduktion på 70% i 2030. Planen er i social balance, sådan at folk med lavere indtægter og folk, der bor i områder, hvor bilen er nødvendig, bliver kompenseret.

Politikere – og erhverv som handel, industri, transport og landbrug – er følsomme over for folkestemningen og vores forbrugsmønstre. Du kan vise din holdning ved at give Enhedslisten en stærk stemme i Borgerrepræsentationen. Her vil vi arbejde på alle fronter for at standse ødelæggelsen af vores klima. Vi vil sørge for verdens bedste kollektive trafik, bruge grønne energikilder, give plads til naturen, genbruge materialer og produkter, kræve bæredygtigt byggeri, servere økologisk mad i institutioner og – helt aktuelt – stoppe byggeriet på Amager fælled.

Stop Lynetteholmen
Københavns Kommune og staten har indgået en aftale om at bygge en kunstig ø –  Lynetteholm – på 2½ kvadratkilometer øst for Trekroner. Den skal stå færdig i 2070, altså om fem årtier. Og det forberedende arbejde skal gå i gang den 17. november – dagen efter kommunevalget.

Arbejdet begynder, uden at vi ved, hvilke konsekvenser projektet får. Hvordan vil anlægsarbejdet og en stor kunstig halvø påvirke hav-miljøet? Hvor meget CO2 vil blive udledt? Hvordan vil det påvirke badevandet i København? Og vores trafik og byudvikling? Hvor store støj- og byggegener skal vi leve med i de 50 år, det skal tage? 

Til projekt Lynetteholm hører også en ny metrolinje og en stor ringvej. De, som er for projektet, påstår, at Lynetteholmen vil skabe billige boliger og sikre København mod stormflod. Men det er salg af grunde på øen, der skal betale for hele projektet. Derfor skal grundene sælges så dyrt som muligt – og derfor bliver boligerne ikke billige. Den lovede sikring mod stormflod bliver først om 15 – 20 år. Så hvad skal sikre København mod stormflod indtil da? Et simpelt dige, som vi kan bygge her og nu, kan sikre os mod stormflod langt lettere og billigere.

Det er et enormt projekt, der er blevet vedtaget, uden at nogen har spurgt os københavnere, om vi ønsker Lynetteholmen. Vi er nødt til at få svar på de spørgsmål, der blafrer i vinden. Og så må politikerne stille op til en reel og demokratisk debat med byens borgere, så det bliver klart, om det overhovedet er den retning, vi som borgere ønsker for København.

Gør cannabis lovlig
Alle københavnere ved, at man skal tage til Christianshavn og Christiania, hvis man skal købe hash – uanset om det er til medicinsk brug eller som nydelsesmiddel.

Fordi handel med hash stadig er ulovlig, er det kriminelle bander, der står for den. Resultatet er uhyggeligt og indlysende:  Masser af sorte penge i omløb, stigende bandekriminalitet, kriminalisering af dem, der bruger hash, ingen hjælp og råd til dem, der har et misbrug. Og allerværst – smerteligt tæt på os på Christianshavn – for nylig endnu et drab. Denne gang på en ung christianit, som ikke havde noget med hashhandelen at gøre. Der må ske noget nu.

Handelen fører til vold, aggressivitet og utryghed på hele Christianshavn, og vi vil simpelthen ikke leve med det længere. 

Et kæmpe flertal i Borgerrepræsentationen stemte i 2019 for at gøre hash lovligt i København som forsøg. Men Folketinget sagde nej. Enhedslisten fortsætter med at få alle partier på Rådhuset til at lægge pres på deres parti-kolleger i Folketinget, for det er ufatteligt, at der ikke er mod nok til at lave en forsøgsordning. Mange lande  i Europa og mange stater i USA har allerede  afkriminaliseret brugen af hash. Det bør også være muligt i København!

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Chistianshavns hjemmeside

Besøg Enhedslisten Christianshavn på Facebook