Nørrebro

TRÆK VEJRET – OGSÅ PÅ NØRREBRO
Mandag og morgentrafik gennem Nørrebro. Bilister i kilometerlange køer gnaver sig gennem byen i sneglefart. Kaffetørstige og klatøjede. Dytten, masen og banden. – Historien gentager sig alle hverdage.

Trafikpropperne bliver værre og værre. Børn og ældre får stadig vanskeligere ved at færdes rundt i kvarteret. Forureningen fra bilerne koster hundredvis af københavnere livet hvert år.

I dag lægger bilerne beslag på to tredjedele af vores bys fælles arealer.

Selvom færre end 1 ud af 10 af københavnere bruger bilen dagligt, kører der hvert år stadig flere biler ind byen. Vi skal ikke fortsætte ad den vej.

Enhedslisten vil investere massivt i el-busser og letbaner. Det skal være nemt at parkere uden for København og derefter billigt og hurtigt at tage det offentlige resten af vejen.

Andre partier vil bruge mere end 20 milliarder på en havnetunnel til bilerne. Enhedslisten vil bruge dem på klimavenlig kollektiv trafik.

Det handler ikke kun om Nørrebrogade og Dronning Louises Bro: I dag er cykelstierne bredere og bedre end nogensinde – ikke mindst takket være Enhedslisten. Flere på cyklen betyder renere luft.

Enhedslisten vil sikre, at København går foran, mens regeringen med flere motorveje har valgt en sort klimapolitik. Enhedslisten vil, at København tager ansvar for klimaet, ikke bare for sig selv, men for hele kloden.

 

UDFOLDELSE OG MANGFOLDIGHED
Kan du huske, første gang du cyklede uden støttehjul? Der var nogen, der hjalp. Men du gjorde det selv. Det er jo dét, børn gør, når de gror.

Når Nørrebros institutioner og skoler får lov til at udfolde sig, giver de grokraft og gå-på-mod til de mindste. Enhedslisten ved, at det kræver nok voksne. De skal have tid til indlevelse og god forberedelse.

Mange steder er pladsen at udfolde sig på trang. Derfor skal skoler og institutioner have bedre muligheder for at bruge byens mange tilbud og for at komme ud i naturen. Og blot én svømmehal er for lidt til at dække Nørrebros behov.

Mange fritidsaktiviteter koster kontingent og udstyr. Det giver sociale skel og forhindrer integration af minoritetsbørn fra familier med få penge. Ingen børn skal vokse op i fattigdom i København – og alle børn skal have mulighed for at bevæge og udfolde sig.

Også i den anden ende af livet er der alt for store sociale skel. Nogle ældre kan leve af store boligformuer. Andre må forsøge at klare sig for den sparsomme folkepension. Ældre indvandrere og flygtninge, som er kommet til landet efter at de er blevet voksne, får ikke engang en fuld folkepension at leve af. 

Manglen på pension skaber isolation og stor afhængighed af familien. Det er således ikke kun ghettoloven, som bl.a. rammer Mjølnerparken, der er stærkt diskriminerende. Ghettolov og folkepensionen er ikke kommunale opgaver, men kommunen kan her afhjælpe nogle af de problemer, som Folketingets lovgivning skaber.

Ældre skal også sikres et rigt liv. Enhedslisten mener, at senior-bofællesskaber, ældreboliger og plejehjem skal åbne sig mod samfundet og være forbundet med for eksempel lægehuse og børnehaver.

Vores vision om mangfoldighed handler om gensidig integration af alle på Nørrebro – og det kræver, at børn såvel som ældre kan leve gode, sunde og trygge liv uanset etnisk herkomst og pengepungens størrelse.

 

ET GRØNNERE NØRREBRO
Under coronaen vandrede vi samme vej rundt om Søerne. Dosseringen var ensrettet for gående. Assistens Kirkegård, Nørrebroparken og den grønne oase, De gamles By, var overfyldte med liv i alle aldre.

Coronaen tydeliggjorde, hvad vi allerede vidste. Der er alt for få grønne åndehuller på Nørrebro.

For lidt plads skaber konflikter, for eksempel mellem unges til tider støjende adfærd og andres behov for ro. Vi kan løse det med mere og ikke mindre rekreativ plads, men også ved at inddrage beboerne gennem brugerråd for Assistensen, Nørrebroparken og De Gamles By.

Enhedslisten vil lys og luft. Det handler ikke kun om Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen – det handler også om vores Nørrebro. Enhedslisten går imod at presse mere byggeri ind i De Gamles By. Vi vil etablere fodboldbaner op til DSB-arealerne nord for Tagensvej. 

Grønnere gader kan opnås ved at udbygge og forstærke Nørrebros trafikøer, hvor bilerne kun kan komme ind og ud ét sted i et boligområde. Det udelukker al fremmed biltrafik og gør derfor behovet for bilareal mindre. Sådan skal det være i Blågårdskvarteret og andre steder.

Vi kan gøre Nørrebro til et bedre sted at bo. Vi kan fritlægge Ladegårdsåen, vi kan sikre vores by mod skader ved skybrud og give cyklister og legende børn forrang i byrummet. F.eks. ved at prioritere busserne på Tagensvej og gøre det lettere for fodgængere at krydse gaden.

 

Lokalafdelinger

Besøg Enhedslisten Nørrebros hjemmeside
Besøg Enhedslisten Nørrebro på Facebook

Enhedslisten Nørrebro består af fire lokalafdelinger.

Blågård
Besøg Enhedslisten Blågårds hjemmeside
Besøg Enhedslisten Blågård på Facebook

Indre Nørrebro – Den Røde Firkant
Besøg Enhedslisten Indre Nørrebro – Den Røde Firkants hjemmeside
Besøg Enhedslisten Indre Nørrebro – Den Røde Firkant på Facebook

Nørrebro Park
Besøg Enhedslisten Nørrebro Parks hjemmeside
Besøg Enhedslisten Nørrebro Park på Facebook

Ydre Nørrebro
Besøg Enhedslisten Ydre Nørrebro hjemmeside
Besøg Enhedslisten Ydre Nørrebro på Facebook