Hvem er vi

Hvem er Enhedslisten København

Enhedslisten København er en overenhed for Enhedslistens 15 lokalafdelinger i Københavns kommune med i alt 3300 medlemmer. Lokalafdelingerne er selvstændige enheder med egen ledelse og beslutningskompetence.

Københavnsbestyrelsen består af en repræsentant for hver af de 15 afdelinger samt én kasserer og syv øvrige bestyrelsesmedlemmer, valgt direkte på Enhedslisten Københavns generalforsamling.

Københavnsbestyrelsen er ansvarlig for, at afholde medlemsmøder og for at debattere, aktivere og orientere medlemmerne i København. Enhedslistens politik i Borgerrepræsentationen fastlægges gennem vedtagelser på Enhedslisten Københavns generalforsamlinger eller i bestyrelsen, og ethvert medlem af Enhedslistens gruppe i Borgerrepræsentationen er forpligtet til at følge den vedtagne politik. Tvivlsspørgsmål om fortolkning af vedtagelserne afgøres af bestyrelsen efter samråd med medlemmerne af Borgerrepræsentationen. Enhedslisten København har ligeledes til opgave, at organisere og koordinere kommunalvalg, 1. maj, Pride, 8. Marts mm.

Enhedslisten København har et sekretariat med to faste medarbejdere samt lejlighedsvis kampagneansatte. Vil du i kontakt med bestyrelsen, forretningsudvalget eller sekretariatet, så skriv til [email protected] eller ring på 24 52 41 39.