Sydhavnen

Som en tyv om natten
I Sydhavnen er der blevet truffet mange valg hen over hovedet på de lokale beboere gennem tiden – og det bliver der stadig.

Det nyeste og værste eksempel er beslutningen om at bygge på Stejlepladsen og derfor få Folketinget til at “af-frede” dette vigtige område.

Vigtigt ikke kun for os lokale, der bruger det dagligt, men for hele Københavns befolkning. Stejlepladsen udgør sammen med Tippen et af de få store rekreative områder, der er tilbage i byen. Ligesom Amager Fælled og Vestamager er det en vigtig del af de livsnødvendige åndehuller, vi skal have i en så tæt bebygget by som København.

Enhedslisten i Sydhavnen har altid kæmpet for at bevare alle disse skønne områder og det vil vi fortsat gøre. Dette kommunalvalg kan ændre på magten i Borgerrepræsentationen, så vi får et andet og meget mere miljøbevidst flertal. Et flertal, der blandt andet kan stoppe de nuværende byggeplaner.

Vi vil gerne have bygget nye boliger – også i Sydhavnen – men de skal passe til omgivelserne og ikke ødelægge vores grønne områder.

Et andet område, hvor tidligere dårlige politiske valg har ødelagt vores bydel Sydhavnen, er de store færdselsårer, som skærer igennem bydelen.

Vi skal have mindre trafik og vi skal trafiksikre de steder, hvor bilkørsel udgør en fare eller forhindring for beboernes interne færdsel. Det kan for eksempel ske ved at skære Enghavevej ned til to spor. Og ved at overdække og lave broer ved Sydhavnsgade, Scandiagade og ved vejstykket ved Bådehavnsgade og Sluseholmen. 

 

Naturen og kulturen
Ligesom naturen og de rekreative områder, der hører til ”de gratis glæder” og er åbne for alle, er også kulturen vigtig. Og mange flere kulturtilbud burde være gratis. Både natur og kultur har stor betydning, ikke mindst for vores børns opvækst. Bor du småt eller i en familie med svære vilkår og trang økonomi, så er natur og kultur de fristeder, der kan sikre børn glæde, oplevelser og åndelig rigdom – og dermed gøre deres fremtidsmuligheder bedre. 

Sydhavnen er heldigvis beriget med flere store naturområder og nogle unikke kulturelle steder. Dem vil vi i Enhedslisten bevare og styrke. For eksempel må vi sikre at Karens Minde Kulturhus og Børnekultursted får flere midler, så de kan lave endnu flere aktiviteter og tilbud. Det samme gælder de mange sportsklubber i bydelen, hvor børnene skal kunne deltage uden at betale.

Vi vil også sikre midler til en total renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegård, så det kan bruges hele året som et nyt lokalt kulturhus for Baunehøjkvarteret og kollegierne.

De nyeste bydele på Holmene og op mod H.C. Ørstedsværket er fattige på såvel det grønne, som det kulturelle. Her vil vi arbejde for, at de få områder, som der endnu ikke er bygget på, bliver sat af til formål inden for sport og øvrig kultur – og til et sammenhængende stisystem mellem Tippen, Fiskerhavnen og de kommende grønne områder i Jernbanebyen omkring Otto Busses vej mellem Vesterbro og Sydhavnen.

 

Udvidet demokrati
Hvorfor bestemmer vi ikke mere over vores egne bydele? Vi har kun 55 valgte borgerrepræsentanter, som skal styre og bestemme over byens udvikling og drift – for en by der rummer cirka 600.000 indbyggere. Det siger sig selv, at det er en umulig opgave for disse få personer at sætte sig ordentligt ind i de mange sager, der hele tiden skal tages stilling til. Derfor bliver det i høj grad ikke-folkevalgte, nemlig den administrative ledelse og selskaber som By og Havn, HOFOR og statslige selskaber, der sætter dagsordenen og laver planer, som har store konsekvenser for de enkelte bydele. Det vil vi ændre på.

Kommunen er Danmarks største arbejdsplads for tusindvis af gode medarbejdere. Men de er også styret af ledelser langt fra deres hverdag og arbejdsplads. Vi vil have lokalt styre tilbage på den enkelte arbejdsplads og øget brugerindflydelse. Det betyder, at vi vil stoppe privatiseringen af kommunale service-opgaver, der kun betyder ringere service for borgerne og dårligere forhold for de ansatte.

På kommunens daginstitutioner og fritidsordninger vil vi have genindført lokal pædagogisk ledelse ’på gulvet’ og have delt de alt for store klynge-institutioner op. Samtidig vil vi styrke forældrerådenes rolle på den enkelte institution.

Enhedslisten kæmper for at demokratiet bliver udvidet og for mere lokalt selvstyre, som sikrer reel indflydelse. De lokaludvalg vi har skal have mere magt, og en sammensætning der svarer til den lokale befolknings ønsker. Et råd der har folkelig opbakning og legalitet.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Sydhavnens hjemmeside

Besøg Enhedslisten Sydhavnen på Facebook