Bæredygtig trafik bringer os fremad

Færre biler = mindre CO2 – mindre forurening – mere retfærdigt

Luftforureningen i København skal reduceres – cyklisterne skal have bedre forhold og der skal investeres i offentlig transport. Tiden er løbet fra milliardstore anlæg af veje og tunneller til privatbilismen – det skaber mere CO2-udlening, forurening og ulighed for københavnerne.

Privatbilismen koster og belaster

Trafikken i København står for næsten halvdelen af vores CO2-udledning og er byens værste forureningskilde. Personbiler står for mere end to tredjedele af trafikkens udledning og er stigende.

62 pct. af københavnernes ture til arbejde og uddannelse sker på cykel, kun 12 pct. i bil. Biler lægger beslag på 2/3 af vejarealet – cykler kun 8 pct.

6 mia. kr. er alene investeret i biltunnellen på Nordhavnsvej (åbnet 2017), og Nordhavnstunnellen (påbegyndt 2020) – i alt 3,5 km vej til biler. Til sammenligning er den samlede investering i cykelinfrastruktur siden 2011 på 1,5 mia. kr.

Enhedslisten vil en anden og mere retfærdig vej.

  • Omfattende trafiksanering, herunder grønne trafikøer, bilfri byområder og bilfri skoleveje
  • Ture i bil til og fra og i København skal udgøre højst 10 pct. (målsætning)
  • Kørselsafgift i byen for privatbil efter CO2-udledning, størrelse og samkørsel (forsøg)
  • København som nul-emissionszone senest i 2025
  • Parkering (beboerlicens) – prisen afhængig af bilens størrelse, CO2 udledning etc.
  • Elbiler og elcykler skal støttes med offentlige ladestandere
  • Flere cykelstier og en udbygning af supercykelsti-nettet
  • Højkvalitetscykelparkering ved centrale trafikknudepunkter og arbejdspladser

Politisk program 2021, Bæredygtig trafik bringer os fremad
Hele Politisk program 2021