Bæredygtig økonomi og produktion

Et socialt ansvarligt København

København har tyngden til at kræve social og grøn bæredygtighed, om det er indkøb af mad, byggerier eller kontorstole. Kommunens ansatte skal have indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og kommunen skal prioritere demokratiske og non-profit virksomheder i opgaveløsningen. Social ansvarlighed er også støtte til socialøkonomiske virksomheder, der skaber rum på arbejdsmarkedet til nye grupper.

Enhedslisten har været med til at indføre sociale klausuler i København med krav til leverandører om overenskomster, praktikpladser, ordentligt arbejdsmiljø og kædeansvar overfor underleverandører. Et arbejde der skal fortsættes fx så samarbejdspartnere lever op til kommunens standarder for ligebehandling af seksuelle og etniske mindretal.

Enhedslisten vil

  • et opgør med New Public Management og centraliseringen af kommunens institutioner med et voksende lag af mellemledere og mindre lokal indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Vi arbejder for større decentralisering og medarbejderindflydelse.
  • støtte medarbejdernes ret til faglig kritik og styrke kommunens whistleblowerordning
  • en ansøgningsproces til kommunale jobs med anonymisering af køn, etnicitet og alder
  • flere praktikpladser ved offentligt byggeri
  • oprette kommunale genbrugsanlæg med reparation og salg af f.eks. cykler, møbler og elektronik
  • arbejde på at afskaffe budgetloven, statens økonomiske styring af kommunerne, der er en spændetrøje, der forhindrer København i fx at bygge flere skoler og få bedre normeringer.

Politisk program 2021, Bæredygtig økonomi og produktion

Hele Politisk program 2021