Lokaludvalg

Københavns Kommune har nedsat 12 lokaludvalg, der skal formidle lokale ønsker og krav til Borgerrepræsentationen og gennem høringer og andre initiativer være en væsentlig del af dialogen mellem kommune og københavnere.

Der er snart valg til lokaludvalgene! Læs mere om at stille op og stemme til valget på kommunens hjemmeside.

Lokaludvalgene består af medlemmer fra Borgerrepræsentationens partier og repræsentanter for det lokale foreningsliv. Læs mere på kommunens hjemmeside om lokaludvalgenes rolle og opgaver. Lokaludvalgene sidder i 4 år nedsættes umiddelbart efter der har været kommunalvalg.

Hvert parti har ét medlem af hvert lokaludvalg, og Enhedslistens medlemmer er:

Medlem af Amager Vest LokaludvalgHanne Schmidt22937638
Medlem af Amager Øst LokaludvalgBente Lildballe60894386
Medlem af Brønshøj-Husum LokaludvalgJan Bötcher50445240
Medlem af Christianshavn LokaludvalgLis Schertiger-Nielsen32954565
Medlem af Indre By LokaludvalgGunna Starck11111111
Medlem af Kgs. Enghave LokaludvalgJan Fønss53949171
Medlem af Valby LokaludvalgHenrik Palsmar61714317
Medlem af Vanløse LokaludvalgPoul Hviid60662609
Medlem af Vesterbro LokaludvalgBadar Shah60726556
Medlem af Østerbro LokaludvalgDavid Rønne26732733