Gode boliger og sund byudvikling

Flere billige boliger – mere lokaldemokrati

Uligheden i København vokser. Byudviklingsselskabet By & Havn sælger kommunale grunde så dyrt som muligt, alene for at finansiere infrastruktur, veje og metro. Det betyder dyre boliger og sammen med kapitalfonde, styret af profit, bestemmer det prisen på byens nye boliger.

Det er en myte, at flere boliger automatisk giver billigere boliger. Fakta viser det stik modsatte. 30 års forfejlet socialdemokratisk boligpolitik har skabt flere dyre boliger i København.

Lynetteholmen fortsætter den udvikling. Sammen med den tilhørende havnetunnel er projektet det dyreste, Københavns Kommune nogensinde har søsat. Med tilsidesættelse af indsigelser og uden lokaldemokratisk indflydelse, har staten og et flertal i Københavns Borgerrepræsentation truffet beslutning om at gældsætte københavnerne yderligere. I By og Havn er der allerede en gæld på 17 mia. kr., der kun kan indfries ved at sælge dyre grunde. Det giver…… flere dyre boliger. Enhedslisten vil have flere boliger for folk med almindelige indkomster.

  • By og Havn skal nedlægges
  • Flere billige grunde til alment byggeri
  • Borgerne skal inddrages. Mere indflydelse til det lokale demokrati ved lokalplaner

Politisk program 2021, Gode boliger og sund byudvikling.

Hele Politisk program 2021