Grønt byliv – bæredygtig gæstfrihed

Lad os redde byens åndehuller og plante nye

Københavnerne går gåsegang langs Søerne. Islands Brygge er som fluepapir ved Havnebadet. Vi er blevet flere og København er det sted i landet med allerfærrest grønne områder og friarealer pr. indbygger.

Vi må redde københavnernes adgang til byens grønne lunger og vi vil fortsat kæmpe mod byggeri på Stejlepladsen i Sydhavnen, på Strandengen og Lærkesletten på Amager Fælled og dele af Bellahøjmarken, hvor fredningen er ophævet.

Nye grønne områder, enhver grøn plet er en potentiel lille oase. Byhaver i gårde, parker og på hustage, flere træer, områder med større biodiversitet, Ladegårdsåen frem i lyset som en blågrøn korridor til skybrudssikring og med større biodiversitet.

Alle skal have ret til at opleve strand, eng, mose, skov og bynatur. Enhedslisten vil lade byen og naturen gå hånd i hånd.

  • Remisegrunden – DSB’s sporarealer på Vesterbro – skal sikres som grønt, rekreativt område tæt på beboerne på Vesterbro, bydelen helt uden adgang til større grønne åndehuller.
  • En grøn dør med hjælp til ildsjæle og bevægelser der vil starte projekter eller kooperativer inden for natur, klima, bæredygtighed og begrønning.
  • Bæredygtig gæstfrihed – ingen opkøb og omdannelse af ejendomme til turistudlejning og hotellejligheder

Læs også om Refshaleøen og Prøvestenen Syd som grønne åndehuller.

Politisk program 2021, Grønt byliv – Bæredygtig gæstfrihed

Hele Politisk program 2021