Gode rammer om ældrelivet

Alle ældre skal kunne få den støtte de har behov for – uanset om man har tilstrækkelig formue og pension. Individuelt tilrettelagt pleje, ordentlig rengøring, bad efter ønske og tid til samtaler eller en tur i den friske luft, hvis det er behovet. Enhedslisten arbejder for at

  • tilbud om ældreboliger udvides til at omfatte en vifte fra basisboliger til ældre med ønske om en lav husleje, over profilplejehjem til seniorbofællesskaber.
  • rulle besparelser på ældreområdet tilbage, fx på madordningen, så alle hjemmeboende, der ønsker det, igen kan få varm mad.

Et veluddannet og empatisk personale er afgørende for kvaliteten af den hjælp ældre får. Om det er i eget hjem, på plejehjem eller i andre tilbud, er det vigtigt, at det så vidt muligt er samme ansatte den ældre har omkring sig.

Vi vil

  • sikre et godt arbejdsmiljø
  • inddrage personalet i tilrettelæggelsen af arbejdet
  • løfte kvaliteten af uddannelserne og
  • forbedre samarbejdet med pårørende.

Partiprogram 2021, Gode rammer om ældrelivet

Hele Politisk program 2021