Livsudfoldelse

Kultur er med til at give os livsglæde, viden, udfordring og identitet. Kultur handler ikke kun om museer, spillesteder, udstillinger, musiksteder og teater; men lige så meget om idræt, kreative værksteder, kulturhuse og foreningsliv. Kulturen skaber fællesskaber – binder vores by sammen.

Kulturområdet er presset. København er den af de seks største byer i Danmark, hvor der bruges færrest penge på kultur pr. indbygger. Vi har færre boldbaner og offentlige idrætsanlæg pr. borger end noget andet sted i Danmark.

Heldigvis har vi bydelenes kulturhuse og spillesteder, der er en væsentlig del af Københavns kulturelle muskel. Foreningsdrevne som Christianshavns Beboerhus, Karens Minde, Ungdomshuset, Kraftwerket og Stengade 30 kan være inspiration fx for nye kulturhuse.

Enhedslisten arbejder for

  • at skabe idrætsfaciliteter og kreative værksteder på jernbanegrunden på Vesterbro
  • at oprette flere kulturhuse og styrke brugerindflydelsen
  • at fjerne selvindtjeningskravet for kulturhuse og dermed få billigere leje af lokaler
  • flere bibliotekarer på bibliotekerne og midler til fornyelse og renovering af de fysiske rammer
  • at foreninger kan få adgang til tomme lokaler på skolerne udenfor skoletiden
  • at nye skoler indrettes til fleksibel anvendelse, så de også kan være lokale kulturcentre

Politisk program 2021, Livsudfoldelse

Hele Politisk program 2021