Tidlig indsats for udsatte familier og sårbare børn og unge

Der skal en massiv investering i forebyggelse indenfor dagtilbud og skoler og støtte til familier, der vanskeligt kan løfte forældrerollen. Vi vil have flere resurser til sundhedsplejen, udvidede hjemmebesøg og støtte til mødre/fædregrupper for udsatte familier.

Nedskæring i kontanthjælpen rammer familier med børn i fare for anbringelse. Der må sættes ind i forhold til familiens samlede situation – hellere forebyggelse end anbringelse.

Partiprogram 2021, Tidlig indsats for udsatte familier og sårbare børn og unge

Hele Politisk program 2021