Lægdommer i Enhedslisten

Mangler du at betale partiskat af dit vederlag?

Alle lægdommere i Københavns Kommune modtager kr. 1.100 per retsdag.
Heraf betales 1/3 af bruttovederlaget i partiskat.

For hver retsdag du har været udpeget, skal du dermed overføre
1100/3=kr. 366 til konto: 5301-0931555

Mrk. indbetalingen “lægdommer kbh”.

Om lægdommerhvervet

Hvert fjerde år vælger Københavns Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge). Sidste udpegningsrunde var ved årsskiftet 2014/2015. Omtrent 10.000 danskere på landsplan er lægdommere, og er med til at dømme i en række straffesager. Lægdommere er på flere områder ligestillede med den juridiske dommer og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.

Som lægdommer er det godt at vide følgende

Du skal regne med at blive indkaldt 4 gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag. Der er tale om borgerligt ombud, så med få undtagelser er du forpligtet på at deltage, hvis du bliver udpeget. Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe opgaven som lægdommer.