Lægdommer i Enhedslisten

Skal du være lægdommer?

I Danmark er 12.000 borgere med til at dømme i straffesager. De kaldes lægdommere. Lægdommere er den samlede betegnelse for domsmænd og nævninger. Lægdommere er på flere områder ligestillede med den juridiske dommer og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.

Lægdommere vælges for en periode på 4 år. Næste gang ved udgangen af 2023. For at blive lægdommer skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Have stemmeret
  • Du må ikke være tidligere straffet for en alvorlig forbrydelse
  • Du må ikke være åndelig eller legemligt svagelig. Det betyder, at du for eksempel ikke må have markant nedsat hørelse eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog. Kort sagt skal du være i stand til at følge med i en retssag.

 

Du skal betale partiskat til Enhedslisten af dit vederlag

Da vi ikke har store virksomheder i ryggen, er partiskat en af de måder, vi får penge til politiske aktiviteter og valgkampe.

Alle lægdommere modtager 1.100 kr. per retsdag uanset timeantal. Heraf skal medlemmer af Enhedslisten betale 1/3 af bruttovederlaget i partiskat. D.v.s. 1/3 til dig, 1/3 til partikassen og 1/3 til statskassen (skat). Hvis du modregnes i en offentlig ydelse, skal du ikke betale partiskat. Du bliver altså ikke rig af at være lægdommer, men du er med til at sikre, at afgørelser i retssager træffes af en bred gruppe af borgere frem for en elite. Samtidig får du viden og indsigt i et spændende og vigtigt område.  Og så hjælper du samtidig Enhedslisten.

For hver retsdag du har været udpeget, skal du dermed overføre 366,50 kr. til konto: 5301-0931555 eller til Mobil Pay: 17681

Mrk. indbetalingen “lægdommer kbh”.

 

Som lægdommer er det godt at vide følgende

Du skal regne med at blive indkaldt ca. 4 gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men længerevarende sager kan forekomme. Der er tale om borgerligt ombud, så med få undtagelser er du forpligtet på at deltage, hvis du bliver udpeget. Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe opgaven som lægdommer. Ud over dit honorar, kan du modtage godtgørelse for transport, hvis du bor mere end 3 km. fra retten.

Du kan læse mere om opgaven og vilkår her: https://www.domstol.dk/til-dig-der-er/laegdommer/