Partistøtte

Enhedslistens regler for åbenhed om partistøtten

Alle lokale afdelinger, regionsbestyrelser og politikere og kandidater i Enhedslisten er forpligtet til at leve op til Enhedslistens regler for åbenhed omkring privat partistøtte.

Det betyder, at afdelinger og regionsbestyrelser skal angive privat partistøtte i regnskaberne, og at regnskaberne skal gøres offentlige tilgængelige evt. via de lokale og regionale hjemmesider.

Politikere eller politiske kandidater til folketingsvalg skal opgive privat partistøtte til landsorganisationen,  mens politikere og kandidater opstillet til regionsvalg skal opgive privat partistøtte til regionsbestyrelse  ligesom kommunalpolitikere og kandidater til kommunalvalg skal opgive privat partistøtte til den respektive  lokalafdeling.

  • Alle økonomiske bidrag over 5.000 skal offentliggøres. Navn og adresse på tilskudsyder skal oplyses.
  • Det samlede beløb, som partiforeningen eller regionsbestyrelsen har modtaget i privat partistøtte, inklusiv støtte til enkelte politikere og kandidater, skal offentliggøres.
  • Enhedslisten modtager ikke anonyme bidrag på over 5.000 kr. Anonyme bidrag på over 5.000 kr. vil blive doneret til en velgørende organisation uden for Enhedslistens kontrol.
  • Indirekte bidrag i form af lån af lokaler, bil, betaling af annoncer, tryk af foldere og andet materiale  betragtes også som privat partistøtte og skal gøres op i kroner og øre. Bidragsyderne offentliggøres,  hvis den samlede værdi overstiger 5.000 kr. på et år.
  • Private støttebidrag til kandidater for Enhedslisten skal fremgå af regnskabet i den relevante  afdeling, regionalbestyrelse eller hos landsorganisationen. Både det samlede beløb, som  kandidaten har modtaget, og navne og adresser på bidragsydere, der har givet mere end i alt 5.000  kr.
  • Hvis en bidragsyder giver til både en kandidat og en lokalafdeling eller støtter flere kandidater, så  det samlede bidrag er på mere end 5000 kr., så skal bidragsyderens navn og adresse også fremgå  af regnskabet.
  • Politikere og kandidater, som modtager private bidrag, uden at det fremgår af relevante regnskaber, handler i strid med Enhedslistens vedtagne politik. Beløbet vil i øvrigt også være skattepligtigt.
  • Enhedslisten modtager ikke bidrag fra indsamlingsforeninger, med mindre der er fuld åbenhed omkring foreningens bidragsydere og de beløb, bidragsyderne giver til foreningen.
  • Partiskat betragtes som privat partistøtte og skal dermed offentliggøres på lige fod med andre økonomiske bidrag.

Bidragsydere 2022

Bidragsydere 2021

Bidragsydere 2020

Bidragsydere 2019

Bidragsydere 2018

Bidragsydere 2017