Østerbro

EN GRØN BY ER EN RØD BY
Enhedslisten ønsker et grønt Østerbro, hvor det ikke er pengepungen, der bestemmer. Det gælder for eksempel på boligområdet, hvor kommunens selskab til byudvikling, By & Havn, sælger grunde så dyrt som overhovedet muligt, for at betale af på metro-gælden. Derfor stiger huslejerne i nye bydele som Nordhavn. Det tvinger folk med lav- og mellem-indkomster ud af byen.

På samme måde som byens boliger skal være til de mennesker, der bor i dem, skal vi indrette vores byrum til byens borgere. Vi mangler grønne områder i København. Og vi har brug for at gøre biltrafikken i byen markant mindre. 

Derfor arbejder Enhedslisten for flere grønne områder som naturparken i Nordhavn – og for at gøre Trianglen til et grønt område. Vi arbejder for trafikøer, altså kvarterer, der er lukkede for gennemkørende trafik og dermed forhindrer unødvendig biltrafik. Og vi arbejder for bedre busbetjening og anden offentlig transport. Sådan kan vi sammen bringe udledningen af CO2 ned, gøre luften renere og skabe flere rolige og grønne byrum for os alle sammen.

Mindre trafik på Østerbro
Store dele af vores bydel er præget af især to ting: Mange biler og meget trafik. Østerbrogade, Nordre Frihavnsgade, Jagtvej, Strandboulevarden, Øster Allé. Gader præget af biler, der snegler sig afsted, kofanger ved kofanger. Og i sidegaderne er billedet det samme: Gader, der kunne være grønne fællesarealer med legende børn, grønne bede og byliv, er i stedet opbevaringsplads for privatbiler – hvoraf en stor del slet ikke bliver brugt til hverdag.

Vi ønsker at skabe en bydel, hvor der ikke længere er mulighed for gennemkørsel og smutvejstrafik. Det skal kun være de biler, der har et ærinde her, som kører i bydelen. Resten af trafikken må bruge de større veje i stedet for at sno sig gennem de mindre gader, hvor vi bor. Det vil fjerne trafik og skabe roligere og tryggere gader. 

Og så ønsker vi, at der skal være færre parkeringspladser i bydelen. Østerbros problem er ikke, at der er for få p-pladser, men at der er for mange biler. Derfor vil vi have bredere fortove, flere grønne bede og træer, og en indretning af vejene, der sænker hastigheden og prioriterer de gående, de legende og de cyklende.

Et første symbolsk skridt hen imod den forandring kan passende være at omdanne Trianglen fra et uskønt trafikkaos til et grønt, rekreativt byrum. Det vil vise, at vi sætter de bløde trafikanter og den grønne dagsorden over bilerne og asfalten.

Hvem har gavn af By & Havn
”Du sidder på boligforeningens fælles tagterrasse og ser ud over Øresund. Sverige kan stadig skimtes i sensommerskumringen. Nedenfor på stranden er de sidste badeglade københavnere ved at pakke håndklæderne sammen og strømme over mod metroen.”

Sådan forestiller nogen sig den idyl, som den påtænkte Lynetteholm vil skabe i København. Men vi, der bor på Østerbro og har set, hvor galt det gik med den nye Nordhavn, ved bedre. 

Beslutningen om at bygge den kunstige ø Lynetteholm midt i havneindløbet vil være en katastrofe for en bæredygtig udvikling i København. Og den kan næsten kun karakteriseres som storhedsvanvid for skatteborgernes penge. Under påskud af at man vil sikre mod stormflod og bygge nye boliger, vil man ødelægge havmiljøet i Øresund og skabe endnu en ghetto for de rige. Med store trafikproblemer og ødelæggelser af miljøet til følge. 

Ligesom i Nordhavn og alle de andre steder i København, hvor By & Havn bestemmer, skal vi endnu en gang være vidner til, at selskabet By & Havn sælger byens grunde til markedsværdi. Resultat: Der er ikke plads til boliger for byens lav- og mellemindkomst-grupper. By & Havn får lov til at smadre naturen, æde sig ind på byens grønne åndehuller og bygge boliger, der ikke er til at betale for almindelige mennesker. Det vil Enhedslisten stoppe. I stedet vil vi lave By & Havn om til et demokratisk styret selskab for byudvikling, der tjener borgerne ved at bygge boliger, der er til at betale for alle.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Østerbros hjemmeside

Besøg Enhedslisten Østerbro på Facebook