Ligestillet forældreskab

Det er en kæmpe omvæltning at blive forælder, men mange fædre står alene med de udfordringer som det kan medføre. I dag oplever mange at kommunen ikke er så meget til for dem. Det er et problem både for barnet, for den enkelte far og for et samfund der bryster sig af at være ligestillet.

Kun mødre screenes i dag for fødselsdepression, til trods for at 7 pct. af nybagte fædre årligt rammes af fødselsdepression. Det er ikke godt nok.

Bedre bliver det ikke af at fædre og medmødre på barsel ikke automatisk tilbydes sparring med ligesindede i mødregrupper, samt at myndighedernes henvendelser vedrørende barnet i mange tilfælde kun stiles til moren. Enhedslisten kæmper for:

  • At fædre og medmødre systematisk tilbydes screening for fødselsdepression på lige fod med mødre
  • At mødregrupper udvides til at være til også at være et tilbud til fædre og medmødre på barsel
  • At alle kommunale henvendelser vedrørende barnet sendes til alle forældre
  • At der tilbydes normkritiske forældregrupper for folk der på grund af kønsudtryk, seksualitet eller lignende ikke føler sig trygge i de traditionelle forældregrupper. Grupperne faciliteres af sundhedsplejersker med særlig viden og kompetencer

Hele Politisk program 2021