Nordvest

Vi vil et grønt Nordvest
Nordvest som bydel skal være til og for os, der bor her. I Nordvest har vi meget gennemkørende biltrafik. Veje og parkeringspladser fylder i vores bydel. Samtidig mangler vi plads til parker, legepladser og grønne arealer, hvor vi kan nyde vores bydel, bevæge os – og slappe af.

Derfor vil vi give bilerne mindre plads. Vi vil lave forsøg med gratis buslinjer, først med linjerne 5C og 6A. Det har vi allerede set ske med succes i andre lande og byer, blandt andet i Luxembourg og i flere svenske byer. Den svenske by Ockelbo havde allerede ét år efter at forsøget begyndte femdoblet antallet af passagerer i den offentlige transport, og mange af byens borgere holdt op med at bruge deres biler. 

Hvis vi kan rykke folk fra biler over i busser, kan vi skabe plads til grønne områder, vild natur, større legepladser og fodboldbaner. Samtidig ved vi, at den forurenede luft i København er skyld i hvert tiende dødsfald. Vi vil følge i andre byers fodspor og kæmpe for en gratis offentlig transport som alternativ til privatbilisme og luftforurening. At gøre biltrafikken mindre er samtidig et af de største og vigtigste skridt, vi kan tage for et grønt Nordvest og et klimaneutralt København.

Alt for længe har vi skullet vælge mellem plads til grønne områder, steder at dyrke idræt og legepladser. Lad os i stedet skabe et Nordvest, hvor bilerne har vigepligt og beboerne plads. Vi kan, hvis vi vil!

 

Vi vil en by for alle
Nordvest er blevet meget dyrere at bo i. Priserne på ejerboliger flyver i vejret og trækker huslejen med sig op. De sidste fem år er priserne steget mere end 40 procent. Til sammenligning er lønnen kun steget en fjerdedel af dette.

De højeste priser er i de nye byggerier, blandt andet i de såkaldte ungdomsboliger her i Nordvest, hvor lejen kan ligge endda langt over hvad en ung studerende får i SU per måned.

Blackstone og andre spekulanter vil bruge byen som en investeringsbank – de gør vores boliger til forretninger i stedet for hjem for byens beboere. Deres jagt på nye ejendomme at investere i betyder også, at kendte og historiske bygninger bliver revet ned. Fugleredens bygning på Frederikssundsvej står overfor nedrivning, så der kan blive gjort plads til en langt dyrere, højere og tættere bebyggelse.

Mens boligspekulanterne vil bygge dyrt, vil vi et Nordvest, der er til at leve i! Et Nordvest for alle byens børn, hvad enten de er kommet for nylig eller er indfødte. Unge eller gamle. Akademikere eller arbejdsløse. Der skal være plads til alle i vores Nordvest. Derfor skal vi sætte spekulanterne stolen for døren – og kæmpe for en by, vi alle har råd til at bo i.

Vi vil hjælpe den almene boligsektor, der kan bygge de billige boliger, vi har brug for. Vi vil hjælpe med investeringer i forbedringer og klima-renoveringer. Og vi vil sikre en leje, der er til at betale. Vi kan, hvis vi vil.

 

Vi vil forskellighed og anstændighed
I Nordvest kommer vi mange steder fra; Fyn, Syrien, Jylland, Tyrkiet, Bornholm, Marokko, Island, Iran, Palæstina, England, Somalia, Sverige, Kurdistan, Norge – og fra mange andre smukke steder. Fælles for os alle er, at Nordvest er vores hjem, og vi værner om det. Vi deltager aktivt i vores lokalmiljø og tager del i beslutningerne om vores bydels fremtid. Til lokale valg, kan alle deltage – også folk uden dansk statsborgerskab. 

Hvis du vil støtte vores kampe for bedre miljø, ligestilling, social retfærdighed, og imod diskrimination, beder vi om din stemme på valgdagen. Sammen kan vi vise, at vi er mange, der vil en ny retning for København. Vi vil et København, hvor vi har råd til at bo. Et København, som går forrest i den grønne omstilling og viser, hvor grøn og smuk vores by kan blive, når bilerne forsvinder og grønne områder skyder frem, hvor der tidligere var veje og parkeringspladser. Vi vil et blandet København, hvor vi kommer hinanden ved, og behandler hinanden med respekt og anstændighed. Og hvor vi sammen sætter retningen for vores by og vores alle sammens fremtid.

Vi håber du vil bruge din stemme til kommunal- og regionsrådsvalget – og vi håber endnu mere at du vil overveje at melde dig ind, og tage del i kampen i dagligdagen!

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Nordvests hjemmeside

Besøg Enhedslisten Nordvest på Facebook