Københavnernes madaffald bliver et nyt alternativ til fossilt gas

Mens Europa står i en akut gaskrise efter Ruslands invasion af Ukraine, kommer der nu gas fra uventet kant. Københavnernes madaffald bliver nu omdannet til biogas, der bliver sendt ud i naturgasnettet. Dermed kan det direkte erstatte fossilt gas i el- og varmeproduktionen, i bybusser og skraldebiler og i komfurerne i hjem med bygas.