Indre By

Idrætten i centrum
Idrætspolitikken i København er ikke blevet prioriteret nok. Det sætter foreningsidrætten under pres og betyder, at idrætsforeninger i stigende grad bliver nødt til at afvise folk. I Indre By kan man hverken komme en tur i svømmehallen eller løbe rundt på grønsværen. Generelt ser det tyndt ud med steder, hvor man kan dyrke idræt i hjertet af København. Kommunens politik når det gælder idræt betyder, at københavnerne dyrker mindre idræt end resten af landet i gennemsnit gør. Desværre kan vi også se, at jo ringere sociale og økonomiske kår man har, jo mindre deltager man i foreningsidrætten.

I Enhedslisten har vi større ambitioner for idrætten. København skal være en by, hvor der er rig mulighed for at dyrke idræt og for at deltage i foreningslivet. Kun ved at sikre mange og gode tilbud om idræt til borgerne, kan vi skabe en by, hvor vi mødes på kryds og tværs. Sådan skal det også være i Indre By.

Derfor vil vi i Enhedslisten arbejde for at lave planer om investering for hver bydel, så vi kan skabe flere tilbud og muligheder for at dyrke idræt og gøre de muligheder, der allerede er, bedre. Vi kæmper også for at øge klubhuspuljen, så flere idrætsforeninger i byen får klublokaler. Og vi vil indgå i kommunale partnerskaber med idrætsforeninger om at udvikle projekter, der er målrettet de grupper over hele byen, der deltager mindre i foreningsidrætten end resten af københavnerne.

 

Bilfri Middelalderby
I sommer kunne vi i Indre By for første gang opleve, hvad det gør ved en by, når de biler, der ellers plejer at indtage vejene, bliver rykket bagest i køen for at gøre plads til mennesker, cykler og grønne lommer. Kommunen lavede nemlig fem byrumsforsøg i Middelalderbyen for at afprøve mulighederne, for at tage bilerne ud af gadebilledet.

For Enhedslisten er det dog ikke nok med byrumsforsøg. En enkelt bilfri sommer kan ikke gøre det.

Derfor går vi til valg på, at Middelalderbyen skal være et område, hvor bilerne kommer bagest og menneskene forrest. Det betyder, at vi vil sløjfe parkeringspladser og gøre kørebaner til gå- og cykelgader. Vi skal plante træer og sætte bænke op. Bylivet skal med andre ord have lov til at folde sig ud i vores smalle gader, fordi vi er trætte af at skulle vige for biltrafik, der forurener.

En bilfri Middelalderby handler ikke kun om bylivet. Det handler også om miljø og sundhed. Hvis vi skal gennemføre den gennemgribende grønne omstilling af København, som er helt nødvendig, så er biltrafikken en af de knapper, vi må og skal skrue på. Det er vi klar til i Enhedslisten. Vi vil skabe trafikøer i hele byen, den tilladte hastighed skal ned, og i Indre By skal vi have gjort Middelalderbyen til et sted, hvor vi kan færdes på cyklisters og gåendes vilkår, i stedet for bilisternes.

 

Både natteliv og nattesøvn
Debatten om nattelivet i Indre By er ikke let. For mens København skal være en by, hvor der er plads til fest og et rigt natteliv, skal det også være en by, hvor man kan bo og leve uden at skulle ligge søvnløs til langt ud på natten på grund af støj og larm fra natklubber og barer. I Enhedslisten har vi et ønske om at føre en politik, hvor vi kan tage hensyn til begge disse behov.

Nattelivet i Indre By skal ikke udvides. I stedet skal vi skabe rammer for fest i resten af byen. Ved at skabe rammerne for mere fest andre steder i byen, kan vi sørge for, at hele nattelivet ikke klumper sig sammen i små områder i Indre By, hvor det derfor bliver umuligt at få lukket et øje om natten. Vi skal – ligesom i Berlin – sørge for at hele byen kan byde på fest og løjer; det skal ikke kun være små områder i Indre By, der skal holde for.

I Indre By skal vi have løst problemet med, at festen i al for høj grad rykker ud på gaden, når beværtningerne lukker. Vi skal bevilge flere penge til natteværter, der sørger for en tryg og god ramme om nattelivet og dæmper uro og støj. Og så skal vi arbejde videre på at få langt færre biler i Middelalderbyen. For bilerne støjer jo også om natten. 

Enhedslisten agter ikke at lukke for festen og nattelivet – tværtimod. Men i Indre By skal vi have vendt udviklingen, så beboernes nattesøvn ikke bliver ødelagt til fordel for hele byens natteliv.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Indre Bys hjemmeside

Besøg Enhedslisten Indre By på Facebook