Valby

Valby: Grøn bydel
Valby er en særlig del af byen. Tæt på centrum – men åben, lav, luftig og omgivet af grønne områder. Selv om befolkningen i Københavns kommune vokser stærkt for tiden, ønsker vi en byudvikling, der bevarer og styrker Valbys grønne kvaliteter. Valbyparken er Københavns største park, men den rummer områder, der er lukket for borgerne. Corona-krisen har vist os, at vi langt fra har grønne områder nok i byen. Derfor vil vi arbejde for at få åbnet og udviklet så mange steder i parken som muligt.

Om få år flytter Valby Bibliotek til syddelen af Toftegårds Plads ud for Kulturhuset. Pladsen, der i mange år har ligget som asfaltørken, bliver grøn og beskyttet mod trafikken med træer og grønne volde, så den bliver et rart sted at opholde sig. Den del, der ligger nord for Vigerslev Allé, er forsømt. Vi vil arbejde for at gøre den grøn og mindre stenet, skærmet mod vejene og åben ind mod butikkerne. Tilsammen kan de to pladser blive et nyt grønt centrum, der binder det gamle og det nye Valby sammen.

Langs Kulbanevej i Vigerslev bliver der en helt ny park på den overdækkede Ringstedbane. Vi arbejder for bevillinger til at plante træer og til at udvikle parken yderligere.

Valbys ældste bygning, Rytterskolen i Annexstræde, vil stå tom, når Valby Bibliotek om nogle år flytter til Toftegårds Plads. Enhedslisten vil arbejde for, at vi, der bor i Valby, får indflydelse på, hvordan bygningen fremover skal bruges. Måske som hjemsted for Valby Lokaludvalg, Lokalhistorisk Arkiv, andre foreninger eller som et fælles mødested for alle Valbys borgere.

 

Valby: Færre biler
Der kører flere og flere biler gennem Valby. De nye områder, der er under udvikling på Carlsberg, Grønttorvet og omkring Ny Ellebjerg Station, har som ventet skabt meget mere trafik. Men også i de ældre, centrale dele af Valby køber folk flere og flere biler. Trængsel og forurening stiger. 

Det er ikke nok at håbe på, at alle benzin-biler bliver udskiftet med el-biler. Mængden af biler, der kører i Valby, skal ned, og vi vil forbedre den kollektive trafik og cyklisternes forhold markant.

Den nye cykelbro over Folehavemotorvejen ved indkørslen til Københavns Kommune er et smukt udtryk for, hvordan vi kan forbedre byen med cykel-infrastruktur. Vi i Enhedslisten har længe arbejdet med at udvikle forholdene for cyklister ved at udvide og sikre cykelstier, og ved at oprette særlige cykelruter, men der er meget at gøre endnu. Og vil vi for eksempel forbedre sikkerheden i store kryds, så må vi begrænse biltrafikken.

Valby er godt dækket med s-togstationer, busser og den kommende metrolinje til Ny Ellebjerg Station. Men den store trængsel på vejene gør ofte især busserne mindre attraktive. I myldretiden tager det næsten et kvarter at køre 2,5 kilometer med bus ad Gammel Køge Landevej fra Vigerslevvej til Valby Station. Den lange rejsetid for brugere af kollektiv trafik får endnu flere til at søge over i bilen. Vi skal have vendt den udvikling ved at prioritere cykler og busser over biltrafik.

 

Valby: Sikre skoleveje
Det skal være trygt for børn at gå og cykle til skole. Projektet om sikre skoleveje ved Ålholm Skole er i gang og skal udvides. 

Fra næste år får Valby en af landets største folkeskoler. Det sker, når Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole bliver lagt sammen med en ny skolebygning på Torveporten ved Grønttorvet. Den kæmpe skole får navnet Harrestrup Å Skole, og fra 2027 skal den rumme cirka 2500 elever. Nogle af Valbys mest befærdede veje – Folehaven, Vigerslevvej og Vigerslev Allé – adskiller de tre bygninger, som skolen kommer til at bestå af. Hvis den nye skole skal blive en succes, skal vi have nye, sikre forbindelser mellem de tre dele af skolen. For eksempel skal mindre børn fra Grønttorvet gå i indskolingsafdelingen på Kirsebærhaven på den anden side af Folehavevejen, hvor cirka 50.000 biler passerer dagligt. Hvis forældre skal vælge det, må vi skabe en meget tryg forbindelse på tværs af vejen. Det vil kræve kreative ideer og betydelige investeringer. 

En bro over togbanen fra Høffdingsvej til det nye byområde på Grønttorvet kan gøre den nye skole mere attraktiv for børn i byområderne nord for banen. Samtidig vil den skabe bedre sammenhæng mellem Grønttorvet og resten af Valby og København. Den grønne cykelrute, der går fra Lyngbyvejen over Nørrebro og Frederiksberg, slutter brat ved Vigerslev Allé i Valby. Hvis vi fortsætter den via en bro til Grønttorvet og videre gennem Folehavekvarteret og over Køgevej til Valby Idrætspark, så bliver Valbys yderområder bundet sammen. Det vil være en gevinst for hele byen.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Valbys hjemmeside

Besøg Enhedslisten Valby på Facebook