Vesterbro

Plads til liv på Vesterbro
Om ikke så mange år vil vi være over 60.000 mennesker på Vesterbro og mange af dem er børn. Der blev ikke bygget nok daginstitutioner i de nye boligområder på Carlsberg og Havneholmen og frem til 2040 skal der findes plads til 101 nye børnegrupper på Vesterbro og Kongens Enghave. Vi mangler også boldbaner, fritidstilbud, og adgang til mere grønt i vores bydel.

DSB-området ved Otto Busses vej er nu åbnet for byudvikling med navnet ’Jernbanebyen’. Det er sidste chance for at skabe rum til alt det, der mangler på Vesterbro. 

Enhedslisten har nu i ti år arbejdet for, at Jernbanebyen skal blive til en grøn og aktiv del af Vesterbro. Vi fik vedtaget i Kommuneplanen, at der skal være 9-12 hektar sammenhængende grønt område i Jernbanebyen og at de gamle værkstedsbygninger skal bevares til offentlige formål. Men det kan smuldre igen, når bygge-investorerne går i gang. 

Vi kæmper for at sikre, at der kommer store grønne arealer, boldbaner, kultur-  og fritidstilbud til de unge. På den nye skole vil vi have åbne værksteder og øvelokaler, som de andre skoler og det lokale foreningsliv også kan bruge. Og vi vil have bygget alle de daginstitutioner, vi mangler på Vesterbro!

Vi vil prioritere at bygge mindre lejligheder og ungdomsboliger, hvor mindst 25 procent skal være billige almene boliger. Vi mangler små boliger, så også Vesterbros egne børn kan blive boende i deres fødeby, når de flytter hjemmefra. Vi vil have en solidarisk byudvikling med nogle af de ’skæve boliger’ vi mangler til hjemløse og billige boliger til både byens børn, sociologen og SOSU’en.

 

Solidaritet på Vesterbro

Vesterbro er et dejligt broget sted. Vi har både socialt udsatte, børneforældre, smarte tøjbutikker, små billige frisører, værtshuse, kirker og moske. Når vejret er godt, er vores pladser og små parker fyldt med mennesker. Vi skal være stolte af det fællesskab og den rummelighed, som kendetegner vores bydel.

Vesterbro er blevet et attraktivt sted, men det er også stadig en bydel med store sociale udfordringer. Nogle er meget synlige – prostitution, hjemløse og stofbrugere – men der er også en skjult fattigdom, der vokser. Reformer af beskæftigelses-systemet og lavere sociale ydelser har skubbet flere ud i fattigdom. Stadig flere gør brug af kirkernes uddeling af gratis overskudsmad og hvert år må flere familier på Vesterbro søge om julehjælp.  

Antallet af unge hjemløse er vokset i takt med, at de udsatte unges vilkår er blevet forringet. Der er udsigt til, at politikerne på Christiansborg vil gøre forholdene endnu værre for de mest psykisk sårbare unge. 

Enhedslisten vil gå en anden vej. Vi ønsker mindre straf og færre sanktioner, og i stedet mere støtte og flere individuelle løsninger til at hjælpe de mest sårbare unge videre med deres liv.

Vi har en stolt tradition for, at beboere og foreningsliv kæmper for solidariske løsninger på sociale problemer på Vesterbro. Det var derfor, vi fik lavet fixerum på Halmtorvet og Mændenes hjem. Menvi skal have flere penge til driften, for arbejdet med de hårdeste stofbrugere slider på de ansatte, når bemandingen og rammerne ikke er gode nok. 

 

Klima og trafik på Vesterbro
Vesterbro er et af de tættest bebyggede områder i Danmark med allermindst grønt. Stigende varme i takt med at klimaet ændrer sig vil derfor i de kommende år ramme os særlig hårdt, hvis vi ikke sætter ind med grønne tiltag.

Vesterbro er i dag det varmeste sted i København. Der er målt forskelle i temperatur på helt op til 12 grader mellem dele af Vesterbro og områder uden for København. Det skyldes dét, der hedder en ’varmeø-effekt’. Det er et udtryk for den ekstra varme, der hober sig op i fortættede byer med mange hårde og mørke overflader.

Hvis temperaturen skal ned, så skal der plantes meget mere grønt i vores bydel. Jernbanebyen på DSB-området er her den bedste mulighed. Enhedslisten arbejder for, at der skal plantes flere træer, skabes store grønne og rekreative arealer og laves grøn beplantning på tagene, når der bygges i området.

Biltrafikken er det andet store miljø-problem på Vesterbro. I Enhedslisten arbejder vi for flere ’trafik-øer’ i København, hvor man lukker områder for gennemkørende biler, så det kun er beboerne og de bilister, der har et ærinde, der kører ind og ud. For at det kan lade sig gøre, skal vi have mere kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister. 

Enhedslisten var med til at skabe Cykelslangen, men den kan ikke dække cyklisternes behov, når vi vokser til 60.000 indbyggere på Vesterbro. Vi vil derfor have en ekstra cykelbro fra Vesterbro og ud over jernbaneterrænet, som kan sikre adgang til Jernbanebyen og bringe cyklisterne videre ud til områderne ved havnen.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Vesterbros hjemmeside

Besøg Enhedslisten Vesterbro på Facebook