Et København for de mange - ikke for de få

Din bydel

Kalender

nov
12
tirs
Café Marx: Ideologi
nov 12 kl. 19:00 – 21:00

3 aftener i selskab med Marx

Vi skal kunne beskrive verden hvis vi vil kunne forstå den (og ændre den). Har Marx nogen relevans i dette? Cafe Marx er en ideel mulighed for at få gåpåmod og selvsikkerhed til hverdagens politiske analyser. Gennem spil og diskussioner lærer vi de vigtigste grundbegreber, og udfordrer vores egne overbevisninger. Her er plads til tvivl, forskellige holdninger og de grundlæggende spørgsmål.

 

Café Marx finder sted over tre tirsdage i oktober og november og afholdes af Institut for Marxistisk Analyse. Til hvert møde får deltagerne et hæfte der kort forklarer om dagens emne. Der vil være et oplæg, hvorefter der spilles spil og diskuteres. Denne model, der prøvede at integrere oplæg, gruppearbejde, spil og diskussion i et fælles forløb, bliver fastholdt alle aftener.

 

 

Tirsdag 12. november – Ideologi

Tredje aften står i forestillingernes tegn. Efter at have snakket om hvordan samfundet er skal vi nu diskutere hvordan folk opfatter samfundet og hvorfor. Vi tager fat ved ideologien som fænomen, berører hurtigt Gramci’s hegemoni tankegang og vender derefter tilbage til de tv-shows som vi alle sammen elsker at hade.

 

Alle møder finder sted fra kl. 19-21 på Studiestræde 24.

Tilmelding sker til ima@marxistiskanalyse.dk der er begrænsede pladser.

nov
13
ons
Seminar om borgerinddragelse og lokaludvalg
nov 13 kl. 19:00 – 22:00

Alle er velkomne til seminar om Enhedslistens syn på resultatet af det arbejde, Økonomiforvaltningen har gennemført under overskriften “Mangfoldig og fokuseret Borgerinddragelse”, og de konsekvenser det kan få for udviklingen i Lokaludvalgene. Gruppeformandskredsen i BR drog nogle konklusioner af arbejdet på et møde omkring 1/9, men undlod at vedtage nogen af de foreslåede tiltag i budgettet for 2020. Der skal være et nyt møde i kredsen 22.11, hvor man skal diskutere evt. justeringer af Lokaludvalgene.

Vi inviterer jer derfor til et møde, der gerne skulle munde ud i anbefalinger/mandat til bestyrelsen og BR om, hvordan man skal forholde sig i den videre proces.

Onsdag d. 13.11 kl. 19.00 til 22.00 på Enhedslistens Landskontor, Stueetagen.

Dagsorden

  1. Gennemgang og diskussion af det foreløbige resultat af “Mangfoldig og fokuseret borgerinddragelse”
  2. Diskussion af forvaltningens oplæg til evt. justering af Lokaludvalgene
  3. Enhedslistens langsigtede ideer for styrkelse af Lokaludvalgene og nærdemokrati i København

Der vil blive serveret sandwiches ved mødets begyndelse.

Tilmelding til Københavnssekretariatet senest søndag den 10. oktober.

Der vil senere blive udsendt oplæg og materiale til de enkelte punkter.

 

 

nov
14
tors
Bestyrelsesmøde
nov 14 kl. 18:00 – 21:00

Møde i Københavnsbestyrelsen. Foregår i Studiestræde 24, stueetagen.

dec
9
man
Bestyrelsesmøde
dec 9 kl. 18:00 – 21:00

Møde i Københavnsbestyrelsen. Foregår i Studiestræde 24, 1. sal.

jan
4
lør
Bestyrelsesmøde
jan 4 kl. 10:00 – 15:00

Møde i Københavnsbestyrelsen. Foregår i Studiestræde 24, stueetagen.

jan
23
tors
Bestyrelsesmøde
jan 23 kl. 18:00 – 21:00

Møde i Københavnsbestyrelsen. Foregår i Studiestræde 24, stueetagen.

feb
17
man
Bestyrelsesmøde
feb 17 kl. 18:00 – 21:00

Møde i Københavnsbestyrelsen. Foregår i Studiestræde 24, stueetagen.

mar
7
lør
Generalforsamling
mar 7 kl. 10:00 – 17:00

Nærmere info følger

Støt kampen for et
rødere og grønnere
København