Rådhuset

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 fik Enhedslisten 24,6 % af stemmerne i København, hvilket blev til 15 pladser i Borgerrepræsentationen samt posten som Teknik- og miljøborgmester og posten som Socialborgmester.

Vi har baggrundsgrupper for alle udvalg, som bidrager til BR-medlemmernes arbejde. Medlemmer af Enhedslisten som er interesserede i at deltage i arbejdet, kan kontakte vores sekretariat for at blive sat i kontakt med grupperne.