Folkeskole for alle – mangfoldige skoler

Skolen skal sætte børn og unges behov i centrum. Børn har ret til en skolegang, hvor de lærer noget, trives, bliver i stand til at agere i samfundet, og forlader skolen med et større selvværd i bagagen. Det gælder alle børn – uanset baggrund.

Skolereformen har bragt folkeskolen på afveje. Danske skolebørn har i dag verdensrekord i antal skoletimer. Lange skoledage, detailregulering og forringede vilkår for lærernes planlægning har betydet dalende trivsel og dalende fagligt udbytte for børnene.

Enhedslisten arbejder for

  • kortere skoledage med færre timer men med bedre kvalitet
  • opgør med læringsmålstyringen og bedømmende test i den daglige undervisning
  • bedre arbejdsbetingelser for lærerne og mere to-lærer-undervisning.

Enhedslisten vender sig mod tanker om kvotetænkning og tvangsspredning af børn. Skoler i områder med sociale udfordringer skal tilføres flere ressourcer og et større frirum for pædagogisk nytænkning til at udvikle særlige profiler fx inden for håndværk og de praktiske fag, mad, sprog, idræt eller musik og drama. Enhedslisten ser folkeskolens forskellighed og mangfoldighed som en styrke.

Børn ligner ikke hinanden, og derfor skal der være fokus på at diskrimination, eksklusion og forskelsbehandling aldrig må foregå, fordi et barn har et fysisk eller psykisk handicap, eller fordi barnet har et køn, en seksualitet eller en etnicitet som bryder med normerne.

Politisk program 2021, Folkeskole for alle – mangfoldige skoler

Hele Politisk program 2021