Enhedslisten København er klar til kommunalvalget med kandidater og et ambitiøst politisk program

Enhedslisten København har på generalforsamling 6. februar 2021 valgt borgmesterkandidater og øvrige kandidater til Borgerrepræsentationen samt vedtaget et politisk program for de næste fire år.

Enhedslisten: De danske skoleelever skal fritages fra de nationale test

”I Enhedslisten ser vi gerne, at nationale testes helt afskaffes, da de er fejlbehæftede og ikke giver et retvisende billede af elevernes reelle faglige niveau. Alle disse mislyde bliver ubærligt skingre under nedlukningen. Drop de tests. Elevernes trivsel og faglige gør det bydende nødvendigt”, siger Gorm Gunnarsen.

Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

EL-borgmester: Overborgmesterbejler skal droppe planen om en havnetunnel og en rigmandsghetto

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, har meldt sig på banen som Socialdemokratiets kandidat til posten som overborgmester.
Det sker med sympatiske budskaber om, at byen ikke kun må blive for de rige og smukke, og at grønne områder skal vægtes højere end i dag. Samtidig revser Sophie Hæstorp Folketinget for at fokusere på jyske motorveje fremfor at investere i en grøn og kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg kan kun erklære mig enig i de flotte overskrifter. Derfor undrer det mig også, at Sophie Hæstorp bakker op om Frank Jensens model for Lynetteholmen, hvor grundsalget skal være med til at finansiere en havnetunnel. Det vil betyde så høje grundpriser, at bydelen netop bliver til et VIP-projekt for de rige og smukke. Og nye motorveje i hovedstadsområdet er lige så forfejlede, som de er i Jylland.