Fællesskab bygget på ligeværd

Københavnere med sociale problemer skal opleve en kommune som både kan og vil hjælpe dem.

Uligheden vokser i København i disse år. Enhedslisten arbejder inden for alle forvaltningsområder for at modvirke konsekvenserne af de statslige reformer, som har øget den sociale ulighed.

Socialområdet i København er underfinansieret og Enhedslisten ønsker at løfte området til samme niveau som i andre store byer i Danmark.

Inklusion og medborgerskab frem for udstødelse

Enhedslisten vil kriminalitet og ekstremisme til livs – politisk islamisme som en højreradikal, totalitær, patriarkalsk, anti-demokratisk og antisocialistisk bevægelse skal bekæmpes. Erfaring og forskning viser, at en bred og sammenhængende indsats for inklusion og medborgerskab er vigtig for at stoppe fødekæden til både voldelige kriminelle miljøer og ekstremisme – alle skal være med i fællesskabet. Reaktionær retorik om ”ghettoer, parallelsamfund, huller i Danmarkskortet, muslimer” osv.  udskammer befolkningsgrupper og er kontraproduktiv.

Enhedslisten vil støtte unge og

  • skabe nye jobs til ufaglærte og kortuddannede unge, fx servicejobs
  • lade kommunen indgå partnerskab med lokale firmaer om jobformidling til unge
  • skabe jobs i socialøkonomiske virksomheder
  • etablere ungeråd og ungdomshøringer
  • have kommunalt fokus på at bekæmpe diskrimination af unge med minoritetsbaggrund
  • styrke klubber for unge over folkeskolealderen
  • fortsætte boligsociale indsatser, fx bydelsmødre og fædregrupper

Uddannelseseksplosionen blandt unge i udsatte boligområder skal støttes – den boligsociale indsats virker.

Politisk program 2021, Fællesskab bygget på ligeværd

Hele Politisk program 2021