Det mangfoldige København

Enhedslisten ønsker at København skal være en mangfoldig og varieret storby, hvor ingen skal føle sig udenfor grundet deres køn, seksualitet eller etniske oprindelse.

Uanset hvordan du ser ud, hvordan du udtrykker dig, og hvem du vil være kærester med, skal København være en by for dig. Vi er et feministisk parti og ønsker grundlæggende et opgør med politik som diskriminerer LGBT+-personer, kvinder og etniske minoriteter på baggrund af de herskende køns- og seksualitetsnormer.

Københavns Kommune skal og kan gå forrest i den kamp. Diskriminationen mod seksuelle, kønslige og etniske minoriteter har mange facetter. Derfor vil Enhedslisten arbejde for:

  • et opgør med det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked. Ligelønsstatistikker skal være opdelt på alle lønelementer.
  • at indføre anonyme jobansøgninger til alle job i kommunen, så personer ikke fravælges grundet deres alder, køn eller navn
  • at der hvert år i forbindelse med Copenhagen Pride ligger en statusopgørelse for omfanget af diskrimination og hadforbrydelser. Opgørelsen skal danne baggrund for en årlig handlingsplan for at reducere diskrimination og hadforbrydelser
  • at oprette et minoritetsråd, som skal høres i alle relevante politiske spørgsmål om ligestilling, LGBT+, og etnicitet
  • at sikre støtte til organisationer der arbejder med minoriteter og særligt udsatte minoriteter

Politisk program 2021, Det mangfoldige København

Hele Politisk program 2021