Københavnsbestyrelse

Enhedslisten Københavns bestyrelse består af ét medlem fra hver af de 15 københavnske lokalafdelinger samt fem bestyrelsesmedlemmer og en kasserer der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af:

Afdelingsvalgte
Michael Neumann – medl. af forretningsudvalget Amager Vest
Amager Øst
Kim Benzon Knudsen Nørrebro Blågård
Bente Møller Brønshøj-Husum
Eva Milsted Enoksen Christianshavn
Dorte Sørensen Indre By
Kathrine Frøslev-Thomsen Indre Nørrebro – Røde Firkant
Sidsel Stoustrup Nordvest
Birger Thamsen Nørrebro Park
Jan Fønss Sydhavnen
Jon Toivo Hansen Valby
Sarah Mathiesen Vanløse
Thomas Egholm Vesterbro
Johan Lorentzen Ydre Nørrebro
David Trappaud Rønne – medl. af forretningsudvalget Østerbro
Generalforsamlingsvalgte
Kim Jezus Henriksen Amager Vest
Reinout Bosch – medl. af forretningsudvalget Nordvest
Per Rasmussen, kasserer Valby
Maria Jose Nielsen – medl. af forretningsudvalget Østerbro
Emil Ulrik Andersen – medl. af forretningsudvalget Østerbro
Suppleanter, afdelingsvalgte
Amager Øst
Ghassan Fakhiri Althahir Nørrebro Blågård
Lotte Barfod Christianshavn
Mathias Laursen Indre Nørrebro – Røde Firkant
Steffen Bjørn Deichmann Nørrebro Park
Katrin Rye Valby
Ole Koed Nordvest
Indre By
Kristian Kirkebjerg Vanløse
Martin Svendsen Vesterbro
Heidi Astrup Sydhavnen
Cecilie Dinesen Ydre Nørrebro
Niels Frølich Østerbro