Brønshøj-Husum

En mangfoldig bydel
Brønshøj og Husum er blandede bydele med villakvarterer, almene boliger og privat udlejning. Det er dejligt, at vores område er mangfoldigt og varieret. At vi mødes på kryds og tværs, og ikke isolerer os i hvert område. Vi ønsker at vores børn skal have venner med mange forskellige baggrunde. Og at vi alle sammen kommer hinanden ved i byen.

Mange københavnere oplever at blive presset ud af byen, og det truer den blandede by. De galopperende boligpriser gør det umuligt for især unge familier at købe i København. I boligområderne på den såkaldte Ghettoliste risikerer andre, at de ikke kan få en lejlighed, fordi de ikke har et job, eller har den forkerte etniske baggrund.

I Folketinget kæmper Enhedslisten alt hvad vi kan, for at Ghettolisten bliver afskaffet og at priserne på private boliger sættes ned. I København vil Enhedslisten kræve, at flere boliger bliver almennyttige, så huslejen er til at betale med en almindelig løn. Samtidig skal der bygges flere billige ungdomsboliger, så vores unge har råd til at flytte hjemmefra.

Derfor har Enhedslisten støttet projekter, der binder byen sammen, og giver os mulighed for at mødes på tværs. Bellahøj Friluftsscenes renovering, arbejdet med at gøre Brønshøj Gamle Skole til et kulturhus og opførelsen af Tingbjergs nye kulturhus er alle projekter, der binder byen sammen og skaber liv. I næste valgperiode vil vi fortsætte kampen for at skabe endnu flere fællesskaber, hvor vi kan mødes og lære hinanden at kende, uanset indkomst og baggrund. For vi er overbevist om, at netop dét gør vores bydel bedre.

 

En grøn bydel
I Enhedslisten vil vi tænke klima ind i alt, hvad vi laver. Og vi opgiver ikke kampen for vores fælles klima og natur.

Brønshøj og Husum er bydele med skønne grønne områder. Lige fra Utterslev Mose, Vestvolden og Husumparken til Degnemosen og Brønshøjparken. Dem skal vi passe på. Ligesom vi skal sætte det lange ben foran, hvis vi fortsat skal have en chance for at bremse klimakatastrofen. Problemerne løser ikke sig selv. 

Vores eneste chance for at løse klima- og naturkrisen er at gøre det sammen. Både ved at lægge pres på beslutningstagerne og ved at tage initiativer lokalt. 

Mange generationer har haft fornøjelsen af den natur, der omgiver os. De fremtidige generationer fortjener at kunne nyde samme store mængde af insekter, fugle, fisk og af andre dyr – og ikke mindst af den vilde natur – som vi og andre har kunnet. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi beskytter naturen mod forurening og udpeger områder, hvor naturen kan udvikle sig frit. 

Lokalt er der nok at tage fat på. Utterslev Mose og Vestvolden er idylliske områder, som mange af os holder af, men mosen er også på top tre over Danmarks mest forurenede søer. I årevis har spildevand og kloakvand fosset ned i vores fælles mose. Det skal vi gøre noget ved, og det kan kun gå for langsomt. Vi har brug for konkrete grønne løsninger, der renser naturen og beskytter den mod forurening.

 

En sikker bydel
Der er brug for en grundlæggende grøn omstilling i København. Den kræver, at vi arbejder benhårdt for at få færre biler på vejene og flere mennesker over i den kollektive trafik. Alt for mange københavnere får gener, livsstilssygdomme og dør af luftforurening – og klimaet lider. Desværre er der alt for mange, der ikke vælger bussen, toget og cyklen, fordi det er for vanskeligt, afgangene er for få eller forbindelserne dårlige. Særligt her i Brønshøj og Husum er vi plaget af mangler i den kollektive trafik. 

Uanset om du er i din barndom, ungdom eller alderdom skal det være muligt for dig at komme effektivt rundt med klimavenlig transport. Vi arbejder for flere ruter og afgange, ligesom vi ønsker at gøre det billigere at rejse med kollektiv trafik. Det vil binde byen sammen og sikre, at alle uanset størrelsen på pengepungen kan bruge Københavns mange fritidsaktiviteter og kultur-tilbud.

I Brønshøj og Husum er cyklisternes forhold ikke gode nok. Vi vil have cykelstier der, hvor de endnu ikke er, og vi vil gøre dem, vi allerede har, bredere og mere sikre. 

Vi vil arbejde for flere bilfrie zoner, så vi både kan gøre luften renere, skabe plads til grønne arealer og gøre det mere sikkert for cyklister og gående at komme rundt. 

Hvis vi vil, kan vi gøre vores til at bremse klimakatastrofen, og vi kan samtidig skabe en sundere og grønnere by med langt flere grønne arealer. En by, hvor bilister har vigepligt for cyklister, gående og legende børn. Det vil vi i Enhedslisten.

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Brønshøj-Husums hjemmeside

Besøg Enhedslisten Brønshøj-Husum på Facebook