Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Enhedslisten København lørdag d. 6. februar 2021

Vi glæder os til endnu en gang at holde generalforsamling med jer!
Generalforsamlingen afvikles digitalt, så alle deltager fra egen device. Programmet starter kl. 10.00 og det er vigtigt at alle indskriver sig i god tid, så vi kan starte til tiden.

Alle medlemmer modtager en mail med et link. Ønsker du at deltage i generalforsamlingen klikker du på linket og får herefter sendt en mail med information om generalforsamlingen samt kode og link til at blive indskrevet. Indskrivning foregår mellem 9.00 og 10.00 d. 6. feb. 2021.

Deadlines mv. finder du nederst på siden her.

Dagsorden for GF21:

Kl. 10.00
Pkt 1 Formalia.
Herunder valg af dirigenter, valg af referent, vedtagelse af forretningsorden, Godkendelse af dagsorden, valg af stemmetællere

Kl. 10.20
Pkt 2 Åbningstale ved Ninna Hedeager Olsen

Kl. 10.30
Pkt 3 Beretninger – Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

Kl. 10.45
Fremlæggelse af BR-gruppens beretning.

Kl. 11.00 Pause

Kl. 11.10 Beretningsdebat

Kl. 12.00 Pause

Kl. 12.10
Pkt 4 Tale ved Pernille Skipper

Kl. 12.25
Pkt 5 Regnskab for 2020 (Kasserer Per)
Herunder Årsregnskab, Ansøgninger til Bestyrelsen I 2020 og Partistøtte/bidragsydere.

Kl.13.55 Frokostpause

Kl. 14.15
Pkt 6 Arbejdsplan for 2021 (v. Bestyrelsen)
Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan; Ændringsforslag til Arbejdsplan

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.10
Pkt 7 Indkomne forslag
Indkomne forslag, Udtalelser og ændringsforslag til vedtægter

Kl. 15.40
Pkt 8 Politisk program
Bestyrelsens forslag til Politisk program; Ændringsforslag

Kl. 17.00 Pause

Kl. 17.10
Pkt 9 Borgmesterkandidater
Orientering om den vejledende urafstemning, Bestyrelsens forslag til Borgmesterkandidater, Andre forslag, beslutning

Kl. 17.40
Pkt 10 Vedtagelse af Kandidatliste
Orientering om den vejledende urafstemning, Bestyrelsens forslag til kandidatliste, Andre forslag, beslutning

Kl. 17.55 Pause

Kl. 18.05
Pkt 11 Budget for 2021
Bestyrelsens forslag til Budget, Ændringsforslag, Beslutning

Kl. 18.25
Pkt 12 Valg af bestyrelse
Valg af kasserer, Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Valg af revisor

Kl. 18.45
Pkt 13 Tale ved den kommende Borgmesterkandidat

Kl. 18.55
Pkt 14 Afslutning og afspilning af Internationale

Dokumenter til GF21 (opdateres løbende):

GF21 Politisk Program  

Kandidatliste til kommunalvalget 2021

Sådan laver du ændringsforslag til programmet

Sådan stiller du op til bestyrelsen: 
Skriv en kort tekst om dig selv og din politiske motivation på max. 1500 anslag, vedhæft et foto og send til: kbh@enhedslisten.dk senest onsdag d. 27. januar kl. 12.00. 

GF-hæftet ligger i sin endelige udformning her på siden fredag d. 29/1-21.

Tidsfrister og deadlines:

  • Søndag d. 24.1 kl. 12.00: Sidste frist for at indsende ÆF til politisk program. Send til: kbh@enhedslisten.dk
  • Onsdag d. 27.1. kl. 12.00: Sidste frist for at indsende hovedforslag, forslag til vedtægtsændringer og opstillinger til bestyrelsen. Send til: [email protected]
  • Fredag d. 29.1 inden midnat: GF-hæftet offentliggøres
  • Torsdag d. 4.2 kl. 12.00: Sidste frist for at indsende ÆF til hovedforslag. Send til: kbh@enhedslisten.dk