Jobcentrene der slog fejl

Jobs før kontrol

Københavns jobcentre fungerer som en massiv kontrolinstans over for borgerne – jobsamtaler er næsten udelukkende tjek af antallet af jobsøgninger. Centrene skal i stedet leve op til sit navn og hjælpe med at få folk i beskæftigelse og ikke nytteløse aktiveringskurser.

For fysisk eller psykisk syge (aktivitetsparate) borgere på kontanthjælp fører Københavns Kommune en unødig streng politik med sanktioner, der rammer syge, der i forvejen har svært ved at få pengene til at slå til.

De ansattes tid og ressourcer skal bruges på arbejdsformidling og den nødvendige opkvalificering af borgerne. Arbejdsløse skal tilbydes job der svarer til uddannelse, erfaring og interesse, det kan ske i samarbejde med a-kasserne.

Enhedslisten vil arbejde for

  • at oprette netværkshuse, hvor arbejdsløse tilbydes meningsfuld beskæftigelse og fællesskab og sammen med kommunen finde arbejde og opgaver, der fremmer grøn omstilling og bæredygtig produktion.
  • at folk på kontanthjælp, der er i fare for at falde for 225 timers-reglen tilbydes småjobs på 5-6 timer ugentligt
  • syge og handicappede (aktivitetsparate) skal have hjælp til at tackle sygdom, og afklare, om der er behov for et fleksjob (begrænset arbejdsevne) eller ansøge om førtidspension.

Politisk program 2021, Jobcentrene der slog fejl

Hele Politisk program 2021