Amager

Bevar Fælleden og stop Lynetteholm
Der bygges tæt på Amager i disse år. Dyre ejer- og lejeboliger. Også der, hvor vores unikke natur og rekreative områder findes, forsøger et flertal at bygge. Enhedslisten vil bevare Amager Fælled. Vi vil en by med grønne områder og vild natur for alle københavnere – ikke en by, der sælger naturen for at betale sin metrogæld.

Nu er det så planen at bygge Lynetteholmen i Øresund. Den medfører massiv daglig lastbiltrafik hen over Amager med jordtransporter i mange år frem. Et flertal på både Rådhuset og Christiansborg har stemt for at anlægge Lynetteholmen – uden at man har undersøgt, hvordan det samlede projekt vil virke ind på miljøet, på byudviklingen og på vandmiljøet i Øresund. Men vi kan stadig nå at hugge bremserne i!

Vi har brug for nye boliger. Men det skal være billige, almene boliger, som folk med almindelige lønninger kan betale. Siden 2015 er kun seks procent af alle nye boliger i Amager Øst almene boliger. Som minimum skal kvoten på 25 procent opfyldes, men vores mål er at almene boliger skal udgøre en langt større andel af alt nybyggeri. Vi får ikke billige boliger ved at bygge dyre boliger på Amager Fælled og i Øresund – vi får dem kun ved at bygge dem!

Vi ønsker at bevare de sidste erhvervsområder, hvor der endnu er rum til arbejdspladser til de små håndværkere og kreative iværksættere, som fx omkring Prags Boulevard. Der skal være plads til både VVS’eren og vandsalamanderen i København. Og der skal være plads til skoler med friarealer, ikke skoler, som de seneste nye på Amager, der er presset ind på små grunde uden udearealer til fri leg, boldspil og bevægelse.

 

Letbaner til Amager
I stedet for ensidigt fokus på mere metro, der skal betales med natur, ønsker vi i Enhedslisten letbaner og hurtigbusser, der betjener Amagerbrogade og de nye boligområder og som rækker ud til Tårnby og Dragør. Letbaner og hurtigbusser er meget billigere og hurtigere at indføre end nye metrolinjer. For de samme penge kan vi få langt flere til at bruge den kollektive trafik og bringe bilkørslen på Amager ned. Det er ren win-win. 

Det massive boligbyggeri i byen har betydet, at der på seks år er kommet næsten 7.000 flere biler på den københavnske del af Amager. En vækst på 27 procent. Samtidig er bustrafikken forringet som følge af Metro Cityringen. 

Ingen har interesse i at det fortsætter. Derfor skal vi udvikle byen med sigte på bilfrie boligkvarterer, målrettet borgere og familier, som ikke ønsker egen bil, men hvor transport klares ved at kombinere delebiler, cykler og kollektiv trafik. 

Med delebiler knyttet til boligkvarterer vil færre have behov for egen bil, og vi kan skabe bedre byrum med mere sikre forhold for cyklister og gående. Skabe flere grønne arealer og byrum, hvor bilister har vigepligt, mens cyklister, fodgængere samt legende børn har forrang. Vi skal satse på flere cykelruter på langs af Amager og mere trygge skoleveje, med mindre bilkørsel ved skolerne og lavere hastighed i gaderne. Der er skabt bedre cyklistforhold på Amager – men tænk, hvordan byen kunne se ud, hvis vi fik færre biler og gjorde endnu flere vejarealer og P-pladser til byrum for byens borgere.

 

Livet mellem husene 
Når byen bliver udbygget, følger der desværre sjældent plads til sports- og kulturliv med. De idrætsanlæg, vi har, er pressede og nedslidte. Børn står på venteliste til svømmeundervisning og boldklubberne mangler baner. Både Kløvermarken og  Sundby Idrætspark er fuldt bookede. Alligevel ønsker Fremad Amagers udenlandske ejere at øge deres indtjening ved at bygge Superliga-stadion og boliger i stedet for baner til breddeidrætten.

I Ørestaden har de over 15.000 indbyggere en skøjtehal – og idræts- og svømmehal er omsider på vej. På Østamager må man nøjes med én nybygget idrætshal på den kommende skole, selvom befolkningen i bydelen er vokset kraftigt de sidste ti år. Der skal være plads til leg og bevægelse i byen – derfor skal vi sikre, at de rekreative områder følger med, når byen vokser.

På kulturområdet er der de seneste år, sket en voldsom centralisering. Væk er den lokale ledelse, der har øje for brugernes ønsker i idræts-og kulturinstitutionerne. Som fx på bibliotekerne, hvor bøgerne næsten er forsvundet fra hylderne. Slut med at kigge sig omkring og blive inspireret. Du skal vide, hvad du vil låne, og bestille på nettet. Dermed tabes en stor gruppe ældre, o.a. som ikke er så IT kyndige.

Amager Bio, som er startet og drevet af frivillige, bliver nu udliciteret – formentlig til kommercielle interesser. Hermed forsvinder et stykke Amagerhistorie om et folkeligt projekt, som fik så stor succes, at kommunen kræver det privatiseret. Enhedslisten siger nej til udliciteringer og privatisering.

 

Lokalafdelinger

Enhedslisten har to lokalafdelinger på Amager

Besøg Amager Vests hjemmeside

Besøg Amager Østs hjemmeside

Besøg Enhedslisten Amager på Facebook