Generalforsamling 2022

Københavnbestyrelsen inviterer alle medlemmer til den årlige generalforsamling lørdag d. 12.03.21 fra kl. 10.00. 

Vi ved endnu ikke om generalforsamlingen afvikles som hybridmøde eller som en fuld digital løsning. Alt dette, og meget mere, hører det nye år til. Sæt dog allerede nu X i kalenderen. Her kommer de vigtigste datoer:

Onsdag 02.03.22  kl. 12.00:
Frist for opstilling, vedtægtsændringer og forslag til generalforsamlingen. Indsendes til kbh@enhedslisten.dk

Fredag 04.03.22:
Sekretariatet sender opstillinger, indkomne forslag og vedtægtsændringer til alle medlemmer i København. Sekretariatet lægger opstillinger, forslag mm. på hjemmesiden.

Torsdag 10.03.22 kl. 12.00
Frist for modtagelse af ændringsforslag. Indsendes til kbh@enhedslisten.dk

Lørdag 12.03.22 kl. 10.00
Generalforsamling

Vi håber at se rigtig mange medlemmer, så vi kan bygge videre på det gode valgresultat.