Barndommens by

Legen er børns vigtigste aktivitet. Det er gennem leg at børn udvikler deres fantasi, deres evne til at kunne indgå i sociale fællesskaber, deres kreativitet, deres empati og deres modstandskraft.

I en årrække er legen trængt i baggrunden i daginstitutioner til fordel for læreplaner og tests. Den tidlige barndom bliver ’skolegjort’. Enhedslisten arbejder for et opgør med dokumentationsarbejdet i institutionerne – det skal reduceres til et absolut minimum, så pædagogerne kan koncentrere sig om det direkte arbejde med børnene og dialog med forældrene.

God normering, overskuelige børnegrupper, ordentlige fysiske faciliteter, veluddannede medarbejdere, god ledelse og forældres inddragelse skaber kvalitet i daginstitutioner. Vi arbejder for flere voksne til børnene og mindre børnegrupper.

  • Højst 9 børn pr. tre voksne i vuggestuegrupperne
  • Højst 18 børn pr tre voksne i børnehavegrupperne
  • Brug af ”teach first”-modellen for målrettet efteruddannelse af pædagogiske medhjælpere og assistenter til pædagoger.

Politisk program 2021, Barndommens by

Hele Politisk program 2021