Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer i København. Referater af bestyrelsesmøderne bliver lagt på netforum omtrent en uge efter mødet er blevet afholdt. Dagsorden og bilag vil ligge optrykt i mødelokalet. Ønsker du som medlem, at få referaterne sendt til din mailbox, kontakt da Københavnssekretæren: kbh@enhedslisten.dk

På netforum kan du i gruppen Enhedslisten København finde et arkiv med bestyrelsens- og BR-gruppens mødereferater og beslutningsprotokoller fra generalforsamlingerne.

Har du forslag til bestyrelsen er du velkommen til at kontakte bestyrelsens koordinationsgruppe, ved at skrive til organisationssekretæren: kbh@enhedslisten.dk