Vanløse

Vanløse Bymidte
Grunden overfor Frode Jacobsens Plads ved Vanløse Station ligger endnu øde hen – gemt bag et hegn med med store fotos af tårnhøje glas- og betonbygninger. De skal ligne ren idyl.

Beboerne i Vanløse har i mange år undret sig over meningen med grunden. Hvad sker der? Og er det planlagte højhus-byggeri noget som vi, der bor i Vanløse, har brug for?

Hvis man spørger ejeren af grunden, Holberg Fenger, skal højhusene være et arkitektonisk markant byggeri med hotellejligheder og “en blanding af servicefunktioner, butikker og arbejdspladser”.

Enhedslisten ønsker en anden anvendelse. For eksempel et markant grønt område med træer og beplantning. Det ville være med til at bringe Co2-udslippet ned og give beboerne et frirum midt i byen. Vi kunne også diskutere andre muligheder, hvis ejeren og kommunen ville være samarbejdsvillige. 

Vanløse bymidte mangler små grønne åndehuller. Der er for meget støj og forurening på grund af den stærke trafik. Og de nye høje bygninger bliver rædsler, der støder øjet. 

Det skal ikke være kapitalstærke investorer, der skal styre byggeri i Vanløse. Kommunen skal i højere grad drage beboerne ind i byplanlægningen. Og den skal stille krav til bygherrer om at bygge almene boliger, samt stille krav til byggeriets holdbarhed, nytte og skønhed. Der er ikke brug for hotellejligheder og endnu et butikscenter som det kriseramte “Kronen”. De mindre butikker langs Jernbane Allé har problemer nok. Vi har brug for grønne områder og billige boliger – og vi har især brug for, at det er byens borgere, der sætter retningen, når vi planlægger for vores alle sammens by.

 

Trafik, forurening og natur
Der er for meget trafik på de centrale veje i Vanløse. På de store gennemkørselsveje Jyllingevej, Sallingvej, Hillerødgade, Grøndals Parkvej, Godthåbsvej med flere bliver forholdene værre og værre.

Enhedslisten vil have mindre støj, forurening og tæt trafik. På Jernbane Alle mellem Jydeholmen og Vanløse Alle, ønsker vi en gågade eller en såkaldt sivegade, altså en gade, hvor biler kun må køre meget langsomt og skal tage hensyn til gående og cyklister. På Jydeholmen og “supercykelstien” på Hyltebjerg Alle fra Ålekistevej til Grøndals Parkvej, vil vi have cykelstier i begge retninger.

I områder med plejehjem, skoler og institutioner skal vi have fodgængerovergange, cykelstier og trafikøer. Og på gennemkørselsvejene skal der være fartbegrænsning og en effektiv indsats mod vanvidskørsel.  

Vi vil have opsat flere ladestandere til el-biler, men vil fortsat opfordre folk til i højere grad at cykle og bruge kollektiv trafik.

Generelt vil vi satse på flere grønne anlæg i byen. Damhusengen vil vi bevare og udvikle som vådområde, natur- og sportsområde. Grøndalsparken skal forbedres med fritidsfaciliteter. Vi ønsker en åbning af Grøndalsåen og mere beplantning for at afhjælpe skybrud og CO2-udslip. Og så skal Helga Larsens Plads blive grønt område. 

Vi er imod udvidelser af kunstgræs-arealer, der bruger granulat fra gamle bildæk som indfyld, da det hæmmer biodiversiteten. Hvis man ønsker baner med kunstgræs for at kunne træne året rundt, skal det være med mere miljøvenligt indfyld, der allerede bruges i f.eks. Norge og Tyskland.  

 

Vanløse for alle borgere
Vanløse har gode skoler med rimelige faciliteter. Men der er for mange børn i klasserne. Lærerne har for lidt tid til forberedelse og har tit så travlt, at der er for lidt tid til de børn, der har problemer med at falde til og passe ind. Det går ud over alle i klassen.

Enhedslisten vil arbejde for bedre normering og medvirke til, at læreruddannelsen bliver mere attraktiv. Der skal være færre børn i klasserne, og vi vil sikre bedre social trivsel og sundhed. Det skal ske ved at udbygge sundheds – og tandplejen. Og ved at der skal være tid til at rådgive børnefamilierne.

Udendørs skal der være faciliteter, som udfordrer børnene, og vi skal have optimalt sikre skoleveje.

På vores institutioner skal vi have bedre normeringer og sundere forhold for både arbejde og leg. Vi vil også arbejde for, at pædagoguddannelsen bliver mere attraktiv, så langt flere end i dag vil ønske at uddanne sig til det vigtige arbejde at passe vores børn.

Vi vil sikre tryghed og trivsel for alle medborgere, ligesom alle skal have mulighed for at få en bolig, der er til at betale. Vi vil også sikre, at udsatte borgere og ældre kan få tilbud om alternative måder at bo på, hvor de får fri adgang til social støtte.

 

Vanløse kan blive en bedre og grønnere bydel for alle – uden byggespekulation og trafikkaos

 

Lokalafdeling

Besøg Enhedslisten Vanløses hjemmeside

Besøg Enhedslisten Vanløse på Facebook