Ny grønnere kommuneplan sendes i supplerende høring

Efter et flertal i Borgerrepræsentationen er gået sammen om fire grønne hovedkrav til Københavns Kommuneplan 2019, sendes den nu igen i høring.

Det skal gå hurtigere med den grønne omstilling. Det mener et flertal udenom Socialdemokratiet bestående af Enhedslisten, SF, Alternativet, Radikale og Dansk Folkeparti, som er gået sammen om fire grønne krav til den kommende Kommuneplan 2019 for Københavns Kommune.

De fire krav omhandler særligt bilernes plads i byen og københavnernes adgang til grønne arealer. Bilernes andel af trafikken skal sænkes fra 33 % til 25 %, alle nye byudviklingsområder skal være helt eller delvist bilfrie og antallet af parkeringspladser ved nybyggeri skal sænkes med 30 %. Og så skal alle københavnere have i eksisterende bydele have adgang til et grønt område inden for 300 meter af deres bopæl og i nye bydele må der maksimalt være 500 m fra bolig til et større grønt områder (over 2 ha).

Den ændrede version af Københavns Kommuneplan 2019 bliver planen nu sendt i fire ugers supplerende høring, og Enhedslistens gruppeformand Karina Vestergaard opfodrer alle til at komme med høringssvar:

”Vi opfordrer alle københavnere, medlemmer, organisationer og lokaludvalg til at komme med høringssvar. Det er nødvendigt, at vi presser på for, at Kommuneplanen bliver så grøn som muligt. Når det kommer til den grønne omstilling, er det ikke nok bare at tale om grøn politik. Der skal handling bag ordene, og der skal Københavns Kommune gå forrest.”

Karina Vestergaard påpeger, at der allerede er sket betydelige fremskridt efter den første høringsrunde, og efter at Enhedslisten sammen med de fire andre partier har fået sine fire grønne hovedkrav, samt en lang række andre ændringer igennem. Men hun understreger, at det fortsat er nødvendigt at presse på:

”Vi ved, at den grønne omstilling på globalt plan ikke går hurtigt nok. Derfor er det vigtigt, at vi i byerne, og særligt i København, går forrest og viser vejen. Københavns klimaplan er afhængig af, at vi sætter konkrete initiativer bag vores målsætninger og blandt andet arbejder på at få reduceret biltrafikken markant. Det har vi brug for bredt demokratisk pres for at lykkes med.”

Kommuneplanen er i supplerende høring frem til 15. januar og skal efter planen endelig vedtages i Borgerrepræsentationen 30. januar.

Alle københavnere kan læse det supplerende høringsmateriale og afgive høringssvar her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslag-til-kobenhavn-kommuneplan-2019-supplerende-horing

Man kan læse meget mere om udkastet til kommuneplan på https://kp19.kk.dk/