Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Nej til ny rengøringsmodel i København

Opgaverne omsorg, vedligeholdelse og rengøring hænger sammen. Der gøres simpelthen bedre rent, udvises mere rettidig omhu ved at pege på behov for vedligehold og indlejres mere rettidig omsorg, hvis de medmennesker, vi gør rent for, ses som brugere.

Når bestilleren forvandles fra en konkret institution til at være en generisk forvaltning, så øges risikoen for, at arbejderens identifikation med opgaven mindskes – og reduceres til plus og minus på et regneark. Det er den udvikling, som er på vej i rengøringen af københavnske børnehaver, haller, biblioteker mv.

Der kan være masser af fornuft i centralisering for at løse vikarproblemer og for at sikre fuldtidsjob gennem rengøring på nabo-institutioner, som ligger under forskellige forvaltninger. Men den nye københavnske model har 22 enheder og det betyder, at rengøringsopgaven bliver løst i for få og for store enheder.

Arbejdet som den nye Rengøringsservice, direkte under Overborgmesteren, gør for at ensrette rengøringsopgaver i standarder for samme type af lokale, kunne måske give mening i andre byer, hvor størstedelen af bygningsmassen var bygget over den samme læst – men sådan er det overhovedet ikke i København.

I forslaget om at centralisere rengøringen hedder det:

“Målet er at styrke kvaliteten og ansvarsbevidstheden hos den enkelte rengøringsmedarbejder.”

Hvis det var den centrale målsætning, ville der være meget fornuft i at udbygge mindre enheder, med den model, som flertallet af byens skoler foretrækker. En model, hvor rengøring og vedligehold er organiseret med skolens pedel som leder.

Sikring af et personligt forhold til stedet, og mellem medarbejderen, den ansvarlige for vedligehold og lederen af institutionen er en rigtig god investering. Så bliver det set og meldt og der bliver handlet, når sæbe-dispenseren har en løs skrue, når vinduer ikke er sat på krog, og når det drypper fra en muffe på et varmtvandsrør.

Ansvarligt teknisk personale med fokus på bygningens tarv er også forudsætningen for, at brugere lærer at opføre sig ansvarligt, så vi kan sikre at borgerne faktisk kan få adgang til kommunale bygninger, der risikerer at være aflåste, når dette pædagogiske arbejde slår fejl.

Endelig er det et spørgsmål om at undgå helbredsproblemer som fnat, blærebetændelse og skimmelallergi.

Derfor siger vi i Enhedslisten nej til den nye model for rengøring i København. Vi vil have en model, der sikrer et tættere forhold mellem rengøring, vedligeholdelse og bygningernes brugere.

Blogger: