PANEL SKAL SIKRE KØBENHAVN SOM BLANDET BY MED GODE, BILLIGE BOLIGER

Stigende grundpriser gør det svært for almene boligselskaber at følge med efterspørgslen på billige boliger, mens behovet grundet befolkningstilvækst i København bare stiger og stiger. Nyt panel skal komme med anbefalinger, der kan understøtte de politiske målsætninger om København som en bæredygtig boligby – økonomisk såvel som socialt og miljømæssigt.