Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Pladsen skal bruges til mennesker og grøn transport

TRANSPORT Politikens Henrik Palle føler sig chikaneret, fordi vi ikke vil bruge byens begrænsede plads på opbevaring af biler. Vi vil hellere bruge pladsen til grønne transportmidler og til mennesker.

TV-REDAKTØR Henrik Palle er faret i blækhuset og har i Politiken fået trykt sine frustrationer sort på hvidt. Skåret ind til benet føler redaktøren sig mobbet og chikaneret som bilejer i København, og det er alt sammen Enhedslistens skyld. På den baggrund melder han sig nu ud af den klub, som sætter krydset hos Enhedslisten, når der er valg. Årsagen er ‘ det fravær af politisk vision, der efterhånden præger biksen’.

Lad os bare få den politiske vision på plads: Enhedslisten arbejder for, at Københavns udvikling sker på bæredygtige principper. Det gælder også for trafikken. I dag lægger bilerne beslag på to tredjedele af vores fællesarealer. Og forstår jeg Henrik Palle ret, kræver han, at endnu mere af byen anvendes til at skabe problemfri parkering.

Til det må jeg bare sige; det bliver ikke med Enhedslistens stemmer. I forvejen kræver bilerne ekstremt meget plads, og vi har meget lidt at give af, hvis her også skal være plads til gående, cyklende og kollektiv trafik. Og Henrik Palle har helt ret i, at vi sætter bilerne bagerst, fordi vi foretrækker de grønne og pladsbesparende transportmidler.

TV-REDAKTØREN tager udgangspunkt i egne besværligheder med at komme rundt i byen i bil, ligesom det er tilfældet for langt størstedelen af bilisterne i myldretiden i København. I gennemsnit sidder der 1,1 person i hver bil, og hvis alle vil transportere sig sådan rundt i byen, så går trafikken i stå. Jeg anerkender, at det ikke er alle, der kan klare sig med en cykel for at få hverdagen til at hænge sammen, men jeg tror på, at vi får skabt langt bedre fremkommelighed, hvis vi investerer massivt i den kollektive trafik og fremmer delebilordninger for dem, der ikke kan vælge cyklen.

Når det er sagt, er det ikke altid nok med en gulerod.

Derfor arbejder Enhedslisten også hårdt for at få regeringen til at sætte gang i et forsøg med roadpricing, som forhåbentlig og formentlig vil kunne flytte endnu flere bilister over i grønnere og mere pladsbesparende transportformer, så de, der har brug for en bil, kan komme frem i byen og finde en fri parkeringsplads.

Det er under en tredjedel af de københavnske husstande, som har bil til rådighed – og færre end én ud af ti bruger bilen dagligt. Men bilejerskabet er meget højere end det, og stigende og undersøgelser viser, at hver fjerde bil i brokvartererne holder stille mandag til fredag. Det skyldes, at det før den nyligt indgåede budgetaftale for 2020 nærmest var gratis at have sin weekendbil stående til opbevaring i vores alle sammens fælles byrum. Hvor pladsen ellers kunne have været brugt til de bløde trafikanter, den kollektive transport og klimatilpasning og generelt mere grønt og rekreative arealer i gadebilledet.

SKAL VI OPFYLDE Henrik Palles ønsker om parkering til alle, der måtte ønske offentlig opbevaring af deres weekendbil på kommunens regning, skal vi enten asfaltere Fælledparken, eller også skal vi ned under jorden. Her koster parkeringspladserne op imod 1 million kroner pr. styk at anlægge i p-kældre.

Tyg lige lidt på det beløb.

De penge kan bruges meget bedre i København.

Det er ikke kernevelfærd at lade kommunen yde subsidier til Henrik Palles parkering, fordi han ønsker at kunne tage egen bil ud af byen til sommerhuset i Vejby. I stedet er jeg f. eks. helt med på i samarbejde med vores nabokommuner at etablere park and ride-anlæg for enden af metro og S-togslinjerne.

Hvis vi skaber bedre vilkår for bilisterne, kommer der flere af dem, og så opstår der igen trængsel og mangel på p-pladser – det har forskningen slået fast.

Det gælder både, hvis vi skaber flere parkeringspladser, udvider vejbanerne eller smider 19 milliarder efter en havnetunnel.

Den vej skal vi ikke.

Nu har den i øvrigt altid velskrivende Henrik Palle forhåbentlig et bedre grundlag at tage sin beslutning på, og jeg håber selvfølgelig stadig, at X’et bliver sat ved Ø, når det om et par år igen er tid til kommunalvalg i København. Ellers er jeg bange for, at han får svært ved at finde et parti at sætte sit kryds ved i København, da partierne til venstre for midten efterhånden alle sammen bakker op om Enhedslistens politik på dette område, hvilket også ses tydeligt i det nyligt vedtagne budget for 2020.

Hvis vi skaber bedre vilkår for bilisterne, kommer der flere af dem, og så opstår der igen trængsel og mangel på p-pladser – det har forskningen slået fast.

Trykt i Politiken 9/11-2019

Blogger: