Line Barfod: Socialdemokratiet svigter København til fordel for plat politisk drilleri

Det er bekymrende, at Laura Rosenvinge (S) slet ikke har forstået Københavns udfordring med oversvømmelse. Samtidig nøler den socialdemokratiske miljøminister, der ellers kunne løse problemet, skriver Line Barfod (EL).

Socialdemokratiets politiske ordfører i København, Laura Rosenvinge, skriver i Altinget, at Københavns stormflodsproblem er ved at blive fikset med Lynetteholm, og at jeg og Enhedslisten intet har gjort for at løse problemet.

Det er rent ud sagt beskæmmende, at den socialdemokratiske top på rådhuset tilsyneladende ikke har forstået Hovedstadens udfordring med det stigende havniveau og stormflod, og tilsyneladende heller ikke ved, hvordan vi arbejder med at sikre København sammen med vores nabokommuner.

Vi har lige haft en stormflod, der med voldsom kraft smadrede folks hjem og sommerhuse og ødelagde infrastruktur, havne og diger lige syd for København. Havde vinden været kraftigere, var vi også blevet ramt i København.

Det er ikke et teoretisk problem, og det er ikke for sjov. Det er simpelthen for alvorlig en sag til at gøre til genstand for politisk drilleri.

Og helt tåkrummende pinligt er det, når drilleriet samtidig udstiller, at den politiske ordfører i overborgmester-partiet bogstaveligt talt ikke ved, hvad der er op og ned.

Truslen fra syd

For sagen er, at den største stormflodstrussel mod København kommer fra syd og ikke fra nord. Selvfølgelig skal vi også sikre København mod stormflod fra nord. Det er alle partier og alle eksperter enige om.

Men Lynetteholm er ikke en stormflodssikring. Og det er slet ikke besluttet endnu, hvordan stormflodssikringen mod nord skal udformes.

Og stormflod fra nord er ikke det største og mest akutte problem at få løst. Også af den grund er Lynetteholm ikke løsningen på den oversvømmelse, vi lige med nød og næppe har undgået, og som kan ramme igen. For problemet er i den modsatte ende af havneløbet.

Når vest- og nordenvind presser vand ind i Østersøen, er indgangen til Øresund så snæver, at det ikke er der, vandet primært strømmer igennem, og derfor er en stormflod i nordlige ende af havnen ikke den store risiko for nuværende.

Den alvorligste trussel opstår, når vandet er presset ind i Østersøen, og det skal tilbage igen. Og specielt hvis det samtidig stormer fra øst.

For så bliver store vandmængder presset ind i Køge Bugt og i værste fald ind i Københavns Havn sydfra, som vi lige har oplevet det, og som det er sket mange gange før.

I værste fald kan det betyde oversvømmelser af Hvidovre og Avedøre, Sydhavnen, Islands Brygge, Indre By og Christianshavn samt store dele af Amager. Metroen kan blive oversvømmet, så den må lukke i årevis.

Også veje, jernbaner og Hovedbanegården kan blive ramt, ligesom Christiansborg, kirker, uvurderlig kulturarv foruden tusindvis af hjem, virksomheder og offentlige institutioner.

Alt sammen til en værdi af mange, mange milliarder kr. Og med risiko for vores borgeres liv og helbred. Det er som sagt ikke for sjov.

Regeringen nøler med kystsikring

Derfor er en sikring fra syd også hovedprioriteten i Københavns Stormflodsplan. Det er fornuftigt nok planen, at vi skal bygge dokporte under Amagermotorvejen allerede i 2033, det vil sige mange år før den nordlige sikring.

Det projekt er meget større end København alene, og derfor har vi i København også indgået et samarbejde med mine borgmesterkolleger i Hvidovre, Tårnby og Dragør.

Vi har fået lavet en omfattende analyse sammen med Hvidovre i 2020, og vi har sat millioner af i Budgettet for 2023 til en foranalyse, og sammen med de andre kommuner er det lykkedes at få Transportministeriet til at stå for analysen sammen med Miljø- og Kirkeministeriet samt Sund & Bælt.

Men selv om vi altså er rigtig godt i gang, kan vi allerede nu se, at det bliver noget nær umuligt at finansiere den sydlige stormflodssikring, hvis staten holder fast i, at det skal ske efter nytteprincippet, hvor regningen tilfalder dem, der umiddelbart får gavn af sikringen.

Det er ikke et princip og en lovgivning, der er lavet til at finansiere sikringen af et komplekst storbyområde som Hovedstaden.

Derfor er jeg gået sammen med mine borgmesterkolleger om at råbe regeringen op. Og selv om den socialdemokratiske miljøminister har kvitteret positivt og anerkendt problemet, er der ikke kommet nogen konkrete løsninger på bordet.

At Socialdemokratiet i København i denne situation vælger ikke at hjælpe med at presse på over for deres partifæller i regeringen, men i stedet vælger at skrive indlæg med plat politisk drilleri, der fejlagtigt fremstiller det, som om de er godt i gang med at finde en løsning med Lynetteholm, er mig helt uforståeligt.

Bragt i Altinget 15/11-23