STEFANSGADE BLIVER GRØN TRAFIKVEJ

Et flertal i teknik- og miljøudvalget har vedtaget et forslag om, at Stefansgade som den første gade i København lukkes for benzin- og dieseldrevne biler. Det er en oplagt mulighed for at teste effekterne af grønne trafikveje, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod.
Færre biler, der slår genvej for at undslippe Jagtvejs myldretid. Bedre plads til cykler og gående og mere ro til de mange forældre og børn, der leger på Flyverlegepladsen og gæsterne på de mange serveringssteder. Det bliver den nye virkelighed på Nørrebro, efter at politikerne mandag aften har vedtaget et forslag om at gøre Stefansgade til grøn trafikvej – og det er en rigtig god ide, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

“Grønne trafikveje er et af de bedste værktøjer til at få begrænset biltrafik og skabe en grønnere by. Nu starter vi på Stefansgade og får nogle erfaringer med, hvordan redskabet virker i praksis – og så håber jeg, at vi kan udbrede det og lave langt større grønne trafikveje og trafik-øer flere andre steder i byen”, siger hun.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er Stefansgade velegnet til forsøg med grøn trafikvej af flere årsager. Dels ligger gaden i et område, som i forvejen er reguleret med mange ensretninger. Samtidig ligger Stefansgade parallelt med Jagtvej og kan derfor i dag fungere som genvej for bilister, der ønsker at komme hurtigere gennem Nørrebro, når der er trængsel. Den genvejs-trafik vil man kunne barbere ned med de nye initiativer.

Konkret går initiativerne ud på at hindre fossildrevne køretøjer i at køre ind og ud af Stefansgade. Personbiler på grønne drivmidler vil fortsat kunne køre igennem, og beboere og folk med ærinde i området kan stadig komme ind, blot via andre veje. Detaljerne skal på plads gennem dialog med lokaludvalg og andre lokale interessenter.

Samlet trafikplan for Nørrebro
Omdannelsen af Stefansgade til grøn trafikvej sker som en del af Trafikplan Indre Nørrebro, som også indeholder fartdæmpende initiativer, ensretninger, lukning af veje og forbedring af byrum i Blågårdsgadekvarteret på Nørrebro. Af planen fremgår det, at Stengade skal lukkes for gennemkørende biltrafik, men i sidste års budget blev den beslutning omgjort, så Stengade i stedet skulle være grøn trafikvej, hvor der altså kan køre grønne biler igennem. Det vakte så stor lokal modstand, at man nu har flyttet den grønne trafikvej til Stefansgade – mens Stengade bliver lukket for gennemkørende biltrafik.

Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget til Stefansgade som grøn trafikvej, vil forvaltningen gå i gang med arbejdet i maj og forventer at være færdige senest i foråret 2024. Projektet evalueres derefter, hvorefter det politisk besluttes, om forsøget skal gøres permanent.