Nye grønne byrum og flere cykel-parkeringspladser ved Torvehallerne

Til foråret kommer der flere cykelparkeringspladser og færre parkerede biler i gaderne omkring Torvehallerne. Samtidig bliver gadebilledet grønnere, og der skabes bedre plads til ophold. Anlægsprojektet går i gang til august og forventes færdigt i april 2021.

Linnésgade og Rømersgade ligger på hver sin side af Torvehallerne i indre by og forbinder Ørstedsparken og Israels Plads med Gothersgade og Botanisk Have. I projektet er der fokus på at etablere en grøn forbindelse mellem de to grønne parker og dermed genskabe Københavns historiske, grønne Fæstningsring. Der plantes derfor 15 nye træer for at understrege den historiske forbindelse, samtidig med at der skabes bedre forhold for gående med plads til ophold, bredere fortove og nye bænke samt bedre forhold for cyklister med 76 nye cykelparkeringspladser.

Gadestrækningerne, som indgår i anlægsprojektet, er mellem Vendersgade og Frederiksborggade og mellem Frederiksborggade og Gothersgade. For at skabe plads til mere cykelparkering og de nye grønne byrum, vil der blive nedlagt 32 bilparkeringspladser – heraf 17 p-pladser i Rømersgade og 15 i Linnésgade.

”Vi har for nylig udgivet en opdateret cykelredegørelse, som viser en tendens til, at københavnerne cykler mindre. Hvis vi skal vende den udvikling – og det skal vi – skal vi gøre alt, hvad vi kan for at gøre det nemt og attraktivt at cykle i København. Det kræver ikke bare gode cykelstier, men også at der er et sted, man kan sætte sin cykel. Indtil nu har det været ret kaotisk ved Torvehallerne, men med projektet her kommer der både flere cykelparkeringspladser og nye grønne byrum,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Projektet er også et pilotprojekt i bæredygtig udførelse, da der vil blive anvendt fossilfri og eldrevne arbejdsmaskiner i hele anlægsperioden fra august 2020 til april 2021.

Fakta om projektet:
– Samlet set øges antallet af cykelparkeringspladser i projektet med 76 pladser – fra 260 til 336 pladser. 23 af de nye cykelparkeringspladser er i Linnésgade og 53 er i Rømersgade. Ladcykler kan anvende de almindelige cykelstativer.
– Der plantes i alt 15 nye træer på strækningen mellem Frederiksborggade og Gothersgade, heraf syv træer i Linnésgade og otte træer i Rømersgade.
– Kørebanearealet indsnævres fra 4,5 meter til 4 meter og skråparkering ændres til længdeparkering for at give plads til plantning af træer og bredere fortove. Der opstilles også fire bænke og fire affaldskurve.
– Efter anlæg af projektet vil der være otte almindelige bilparkeringspladser i Linnésgade og ni bilparkeringspladser i Rømersgade. Antallet af handicappladser, pladser til delebiler, el-biler og taxaer fastholdes.
– Anlægsarbejdet i Linnésgade mellem Frederiksborggade og Gothersgade og på Rømersgade mellem Vendersgade og Frederiksborggade er planlagt fra august til december og anlæg i Rømersgade mellem Frederiksborggade og Gothersgade og på Linnésgade mellem Vendersgade og Frederiksborggade er planlagt fra januar til april 2021.
– Teknik- og Miljøforvaltningen har afholdt borgermøder, og lokaludvalget er hørt om projektet. Derudover har Jeudan, der ejer Torvehallerne, N. Zahles Skole, Arbejdermuseet og butiksejere på Frederiksborggade været inddraget, da de påvirkes af projektet. Borgermøderne har vist, at der er opbakning til projektet fra de lokale.