LUFTFORURENING: KØBENHAVNERNE INDÅNDER HØJE VÆRDIER AF ULTRAFINE PARTIKLER HVER DAG

Nye målinger fra et samarbejde mellem Københavns Kommune og Google viser, at både indfaldsvejene til København og Indre By har høje værdier af ultrafine partikler. Den nye kortlægning af byens luftkvalitet kalder på handling, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

For et år siden begyndte Google at måle luftforeningen på de københavnske veje. Baggrunden var et ønske om en egentlig kortlægning af byens luftkvalitet på helt lokalt niveau, og derfor har Googles Street View-bil kørt Københavns gader tynde med avanceret luftmålingsudstyr monteret. Den indsamlede data viser blandt andet et betydeligt niveau af de såkaldt ultrafine partikler med meget stor lokal variation fra gade til gade.

Det står også klart, at Indre By har højere værdier af ultrafine partikler sammenlignet med brokvarterene, og flere steder ligger Indre By på niveau med de mest trafikerede veje i København. Den nye viden viser et behov for en skærpet indsats, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

– Det er første gang, vi får denne viden om de ultrafine partikler i byen, og den viden skal vi bestemt tage alvorligt og handle på. Det er tidligere blevet anslået, at de ultrafine partikler kan være medvirkende årsag til, at 500 københavnere årligt dør for tidligt. For mig at se er målingerne en tyk streg under behovet for at skride ind over for biltrafikken, som tydeligvis er en stor kilde til luftforurening og dermed til fare for fx de mange cyklende og gående københavnere. Vi er nødt til at handle, siger Ninna Hedeager Olsen. Borgmesteren peger på, at det er nødvendigt at få nedbragt biltrafikken i København for at sikre ren luft i landets hovedstad.

På Børsgade foran Christiansborg er der målt op til ca. 20.000 partikler/cm3. På mere stille gader som Oehlenschlägergade og de trafikregulerende dele af Nørrebrogade måles værdier omkring 4.000 partikler/cm3.

Hidtil er Københavns luftforurening blevet målt af Miljøstyrelsens tre luftmålestationer forskellige steder i byen. Men samarbejdet mellem Google, Aarhus Universitet, universitetet i Utrecht og Københavns Kommune om Air View-projektet har nu givet kommunen et billede af hele byens forureningsgrad gade for gade. Alle vejstrækninger er kørt igennem mindst tre gange, og i praksis er de mere befærdede strækninger besøgt op mod 30 gange. Dette giver et indblik i forureningsniveauerne, og kvaliteten af målingerne vil efterfølgende blive valideret af forskere på Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og universitetet i Utrecht, Holland.

Googles chef for det såkaldte Earth Outreach-program, Karin Tuxen-Bettmann, siger:

– Vi vil alle gerne indånde ren luft. Men for at kunne få det, er det helt afgørende at have fyldestgørende viden at handle ud fra. I Google ligger det os meget på sinde at bruge teknologien til at udvikle samfundet i en bæredygtig retning, og derfor er vi glade for at vi har kunnet bidrage til at skabe konkrete nye indsigter. København er i lang tid gået foran med at sætte ambitiøse klimamål og er derfor en vigtig partner for at løse den globale udfordring med at sikre ren luft.

Ninna Hedeager Olsen vil præsentere resultaterne i forbindelse med den igangværende C40-konference. Københavns Kommune vil sammen med byplanlæggere og forskere forsøge at omsætte den nye viden til konkrete, bæredygtige tiltag.

Fakta

  • Hvert år dør 550 københavnere for tidligt alene på grund luftforurening fra dieselbiler, brændeovne og forurening, der blæser ind over København. Det reelle tal kan være væsentligt højere på grund af de særligt sundhedsskadelige ultrafine partikler, som der endnu ikke er fastsat officielle grænseværdier for og som ikke tidligere har været kortlagt.
  • Om ultrafine partikler har institutleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet Steffen Loft udtalt: ”Det er virkelig et slag på tasken, men størrelsesordenen vil måske være yderligere 500 dødsfald i København, som kan tilskrives dieseltrafikken. Det er i den størrelsesorden, men der findes ikke nogen præcise beregninger.”

https://www.berlingske.dk/samfund/luften-i-koebenhavn-bliver-renere.-alligevel-doer-flere-af-forurening

  • Det nye kort for København viser den midterste værdi, der er målt på en given strækning.
  • Forureningen er samtidig medvirkende årsag til ca. 20.000 tilfælde af kronisk bronkitis, astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og lungekræft
  • Google har allerede erfaringer med måling af luftkvalitet i amerikanske byer, og København er sammen med London og Amsterdam de første byer i Europa til at lancere projektet. Bilen forventes at foretage målinger frem til marts 2020.
  • Tallene er stadig foreløbige, og projektet fortsætter frem til marts 2020. Vejrforhold og tidsmæssige forskelle kan have betydning for målingerne.
  • Luftkvalitet påvirker alle – især dem, der bor i byerne. Her er WHO’s generelle statistikker.
  • 92% af verdens befolkning indånder usund luft (WHO).