Gorm Anker Gunnarsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Medlem af Børne- og ungdomsudvalget og Sundheds- og omsorgsudvalget.

Det er realistisk at halvere biltrafikken

I forbindelse med debatten under Borgerrepræsentationens førstebehandling af budgettet for 2020 torsdag 26. september stod det klart, at et flertal på 42 ud af 55 talte for en målsætning om betydelige reduktioner i byens biltrafik -og at i hvert fald 17 ud af de 42 -og måske flere -ønskede at halvere biltra-fikken inden 2025.

En halvering af biltrafikken er realistisk og vil mindske udledningen af klimagasser betydeligt. Den vil også øge fokus på de alt for høje takster for og kvaliteten af vores kollektive trafik -og på forbedrede vilkår for privatcyklismen.

Trykt i Amagerbladet 8/10-19

Blogger: