Ninna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Socialdemokratiet har fået venstrefløjens boligpolitik galt i halsen

For nylig bragte Altinget et debatindlæg forfattet af Socialdemokratiets politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen (S), hvor han slår fast, at venstrefløjen er imod almene boliger, hver gang de skal planlægges eller bygges.

Intet kunne være mere forkert.

Enhedslisten har ganske rigtigt været imod flere omstridte boligprojekter i København, som Socialdemokratiet har været særdeles stærke fortalere for.

Seneste eksempler er de kommende byggerier på Amager Fælled og på Stejlepladsen. Dem er Enhedslisten stadig absolut imod, selvom de vil bidrage med en vis mængde almene boliger i byen.

Vi er ikke klar til at ofre vores enestående grønne områder for boliger, ligesom københavnerne tilsyneladende heller ikke er det.

Heldigvis virker det da også til, at Socialdemokratiet er ved at komme på bedre tanker. I hvert fald valgte miljøministeren at lancere arbejdet med regeringens plan for mere natur og øget biodiversitet på netop Amager Fælled.

Fredninger er ikke blot ord
Jonas Bjørn Jensen nævner også, at Enhedslisten var imod Ritt Bjerregaards prestigeprojekt på Kløvermarken i København.

“Formentlig et af de allerbedste byggerier i København, som vi aldrig fik”, skriver den politiske ordfører.

Skal det mon forstås sådan, at hvis Socialdemokratiet i København får magt, som det har agt, så skal Kløvermarkens grønsvær erstattes af boliger?

Hvis det er tilfældet, så forstår jeg godt, at arkitekt Henrik Valeur i Altinget spår, at Socialdemokratiets boligpolitik bliver partiets undergang i hovedstaden.

I dag er Kløvermarken godt nok fredet, men det har jo for nylig vist sig, at det ikke er et problem for Jonas Bjørn Jensen og Socialdemokratiet.

Uden problemer og trods folkelig opstand og modstand affredes grønne områder for at få ført planer ud i livet.

Enhedslisten er stadig af den opfattelse, at en fredning ikke blot er ord på papir, men at fredninger rent faktisk skal have reel værdi.

I stedet er Enhedslisten klar til at fremrykke byggeri på Kløverparkens arealer, og vi er klar til at være ambitiøse, når det kommer til andelen af almene boliger.

Spørgsmålet er, om Socialdemokratiet er klar til at trække i arbejdstøjet her.

Gør Lynetteholmen unødvendig dyr
København har i den grad behov for de almene boliger, så langt kan Jonas Bjørn Jensen og jeg godt blive enige.

Derfor stiller Enhedslisten oftest forslag om, at planlovens almenboligkrav, som kan sikre 25 procent almene boliger i nye lokalplaner, skal i spil. Her stiller Socialdemokratiet sig sommetider på bagbenene og afviser at stille krav om almene boliger.

Vi har haft debatten før, og en hurtig optælling viser, at Enhedslisten i de første ni måneder af 2018 ønskede at stille almenboligkrav om over 22.500 kvadratmeter almene boliger, hvor Jonas Bjørn Jensens parti stemte imod.

Det samme gjaldt for over 15.500 kvadratmeter, hvor Enhedslisten ønskede opførelse af boliger i stedet for for eksempel hoteller og dagligvarecentre.

I Enhedslisten har vi også forholdt os kritisk til det socialdemokratiske hastværk med Lynetteholmen, hvor overborgmesteren havde travlt med at indgå en principaftale med den tidligere borgerlige regering frem for at drøfte spørgsmålet med partierne på rådhuset.

Havde overborgmesteren inddraget os, havde vores klare anbefaling lydt, at han slog koldt vand i blodet og ventede på et regeringsskifte. Vi havde nemlig foretrukket, at udviklingen af Lynetteholmen var sket i kommunalt regi – og ikke i regi af By & Havn.

Når udviklingen sker i regi af By & Havn, skal salget af grunde finansiere en hundedyr og skadelig havnering til biler samt en metro.

Få ændret formålsparagraf
Så selvom vi vil kunne stille krav om almene boliger i kommende lokalplaner for Lynetteholmen, så vil de blive langt dyrere, end de behøver at være.

Socialdemokraterne kan dog afværge konsekvenserne af principaftalen om Lynetteholmen, hvis vi ændrer på By & Havns formålsparagraf, som dikterer at sælge ledige grunde så dyrt som muligt.

Det vil også gavne andre steder som eksempelvis Nordhavn. I stedet bør vi sælge grundene til spotpris til almene boligselskaber, som så kan opføre gode, billige boliger til københavnerne.

Det har vi allerede foreslået, men stilheden fra Socialdemokratiet i den forbindelse er både larmende og meget sigende.

Bragt i Altinget den 13/11-2019

Blogger: