AMBITIØS MÅLSÆTNING OM ALMENE BOLIGER VIL KOSTE KØBENHAVN NÆSTEN 2 MIA. KR.

Hvis København stadig skal være en by, hvor folk med almindelige lønninger kan bosætte sig, så kræver det yderligere opførsel af almene boliger. Skal målet om 15.000 almene boliger i 2031 indfris, skal der findes omkring 1,9 mia. kr. de næste 12 år. Enhedslisten vil tage hul på finansieringen i år og finde de første 500 mio. kr. ved de forestående budgetforhandlinger.

Hvis København skal forblive en mangfoldig hovedstad, er der behov for boliger, der er til at betale, så borgere fra alle samfundslag kan bo i byen. Men hvis den vision skal blive til virkelighed, skal politikerne på rådhuset til at finde penge frem til fremtidens almene byggerier.

Det forventede mål i den kommende kommuneplan lyder på 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger. Skal det indfris, skal der alt i alt findes omkring 1,9 milliarder kroner. Det er muligt at skalere bevillingen, og derfor er det ikke nødvendigt at finde det fulde beløb på én gang, men ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er det væsentligt at få taget hul på prioriteringen allerede nu:

”Hvis vi vil sikre, at København i fremtiden forbliver en blandet by, hvor der er plads til folk med både lave og høje indkomster, så er det nu, vi skal begynde at afsætte penge til de almene boliger. Ellers vil der kun blive bygget private boliger, og så bliver udviklingen af København helt skæv,” siger Ninna Hedeager Olsen og fortsætter:

”Der forsvinder i forvejen faretruende mange billige boliger i hovedstaden i disse år, og derfor er det afgørende, at vi finder penge til at sikre, at København også i fremtiden kan huse både høj og lav gennem almene boliger.” Borgmesteren foreslår, at der afsættes 500 mio. kr. til almene boliger frem mod 2023.

Et politisk flertal er enige om at stille krav om 25 pct. almene boliger, når der behandles nye lokalplaner. For de lokalplaner, som allerede er bekendtgjort, og dem der er i proces, forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et samlet behov for yderligere grundkapital på i alt 466 mio. kroner de kommende år. Det tal kan stige, hvis man i Folketinget bliver enige om at give mulighed for at stille krav om 33 pct. almene boliger i fremtiden i stedet for 25 pct.

Desuden er det politisk besluttet at erstatte hver en almen bolig, som frasælges som følge af den tidligere regerings ghettoplan. Derudover er der flertal for at fremme almene bofællesskaber. Politikerne har sat et mål om at støtte fire almene bofællesskaber om året, og det vil henover de næste fire år kræve 73,4 mio. kroner.

”Det er et spørgsmål om boligpolitik, om vi skal afsætte penge til almene boliger og stille krav om almene boliger i lokalplaner. Enhedslisten kæmper for, at billige boliger også i fremtiden er at finde i landets hovedstad, og derfor mener vi, at der er behov for en betydelig post i budgettet for de kommende år,” slutter Ninna Hedeager Olsen.